Pārlekt uz galveno saturu

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 1,5 gadi (3 semestri) vai 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā (MBA) un organizācijas vadītāja kvalifikācija

Programma akreditēta:
27.05.2027.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur

Valsts finansētās budžeta vietas 1. kursam:
15

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta un dienas:
Jelgava - piektdienas un sestdienas

Uzņēmējdarbības vadība

Jaunu organizāciju veidošanās un esošo paplašināšanās nosaka nepieciešamību pēc jauniem, izciliem un talantīgiem vadītājiem, kuri spēj efektīvi vadīt organizācijas un komandas starptautiskā līmenī. Studiju programmā iegūtās vadības un uzņēmējdarbības zināšanas un starpdisciplinārās prasmes sniedz iespēju strādāt komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē Latvijā un pasaulē.

 KO TU IEGŪSI?

Prasmes un zināšanas, lai kļūtu par augsta līmeņa starpdisciplināru (lauksaimniecība, reģionālā attīstība, pārvaldības sistēmas, ražošana un pārstrāde) tautsaimniecības nozaru uzņēmējdarbības un vadīšanas speciālistu ar augstākā līmeņa vadītāja kvalifikāciju.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi strādā komercsabiedrībās dažādās tautsaimniecības nozarēs, kā arī par vidēja un augstāka līmeņa vadītājiem iestādēs, organizācijās un starptautiskās kompānijās Latvijā un pasaulē.

 

 STUDIJU PLĀNS

Pirmajā semestrī apgūsi zināšanas par tautsaimniecības, resursu vadīšanas un ekonomiskās sistēmas būtību, to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un nozīmi reģionālā, nacionālā un globālā līmenī. Nozīmīgu studiju daļu veltīsi vadīšanas procesiem organizācijās, biznesa procesiem uzņēmumos un to ietekmējošiem faktoriem, uz kuriem tiek balstīti uzņēmējdarbības vadības un attīstības lēmumi. Apgūsi tādus studiju kursus kā "Ekonomiskie resursi", "Finanšu un investīciju vadīšana", "Cilvēku resursu vadība" un "Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings".

Otrajā semestrī varēsi zināšanas pielietot praksē un padziļināti analizēt esošās teorijas, pielietot metodes un procesu vadīšanas prasmes, lai patstāvīgi strādātu pie sarežģītiem vai sistēmiskiem uzņēmējdarbības (organizāciju) vadīšanas jautājumiem. Apgūsi tādus studiju kursus kā "Starptautiskais mārketings", "Biznesa novērtēšana", "Kvalitātes sistēmas", "Projektu vadīšana" un "Loģistikas sistēmu menedžments".

Šajā studiju gadā tiek veidota kompetence: spēja definēt un kritiski analizēt problēmas un izaicinājumus uzņēmējdarbības un organizāciju darbības jomā, pamatot savus risinājumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi, ņemot vērā resursu ierobežotību, ieinteresēto pušu intereses un ilgtspējības apsvērumus. Noslēgumā izstrādāsi maģistra darbu.

VISI STUDIJU KURSI

 EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) sociālās un cilvēkrīcību zinātnēs vai komerczinībās un administrēšanā;
  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināmā augstākā izglītība) citās izglītības jomās, kurā apgūti ekonomikas un vadībzinātņu studiju kursi (6 kredītpunkti).

Studiju ilgums 3 semestri, ja iepriekš iegūta profesionālā izglītība, 4 semestri, ja iepriekš iegūta akadēmiskā izglītība.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

Ainavu arhitektūra un plānošanaBūvniecībaDatorvadība un datorzinātneĒdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, EkonomikaInformācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībaiKokapstrādeKomercdarbība un uzņēmuma vadībaLauksaimniecībaLauksaimniecības inženierzinātneLietišķā enerģētikaMašīnu projektēšana un ražošanaMežinženierisMežzinātneOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaPārtikas kvalitāte un inovācijasPārtikas produktu tehnoloģijaVeterinārmedicīnaVide un ūdenssaimniecībaZemes ierīcība un mērniecība.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule
Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts
E-pasts: andra.zvirbule@lbtu.lv
Tālrunis: 26442235

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
Svētes iela 18, Jelgava, LV-3001 
Tālrunis: 63020248
E-pasts: esafdek@lbtu.lv
www.esaf.lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021