Pārlekt uz galveno saturu

Ideju iesniegšana inovāciju projektiem mežsaimniecības nozarē

Sākas
Beidzas

No 26. septembra atveras kārta 16.1 programmā "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" - mežsaimniecības nozarē.

Projektu iesniegumu pieņemšanas mežsaimniecībā atbilstoši MK noteikumu Nr.222 4.1., 4.2. un 4.6.punktos noteiktajām prioritārajām tēmām, ciktāl tās attiecināmas uz mežsaimniecību, notiks no 2022. gada 26. septembra līdz 2022. gada 25. oktobrim.

Piektās kārtas ietvaros pieejamais publiskais finansējums - EUR 3 493 387 (trīs miljoni četri simti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro).

Svarīgi ievērot! Projekta īstenošana ir jāveic ne vēlāk, kā līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Informācija LAD mājas lapā pieejama, izmantojot šo saiti.

Pasākuma nosacījumi un noderīga informācija

Kontaktinformācija: ZPAC projektu vadītāja: Ilze Vīķe ilze.vike@llu.lv

Pievienots 31/08/2022
Portāla administrators