Pārlekt uz galveno saturu

Lindas Grinbergas promocijas darba "Ūdeņu kvalitātes uzlabošanas efektivitāte un risinājumi mākslīgajos mitrājos Latvijā" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LBTU Vides un būvzinātņu fakultāte, 117. auditorija, Akadēmijas iela 19, Jelgava

Linda Grinberga (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3291-3755)

Promocijas darba tēma: "Ūdeņu kvalitātes uzlabošanas efektivitāte un risinājumi mākslīgajos mitrājos Latvijā"

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-2741)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla.

 

Pievienots 15/11/2022
Portāla administrators