Pārlekt uz galveno saturu

Irinas Kazušas promocijas darba "Kritiskā domāšana medicīniskās ķīmijas studijās" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LBTU Tehniskā fakultāte, 336. auditorija

Irina Kazuša (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7416-9771)

Promocijas darba tēma: "Kritiskā domāšana medicīniskās ķīmijas studijās"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. paed., prof. Baiba Briede (ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8455-4040)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā universitātes tīklā. Promocijas darba pilnteksta URL adrese mainīsies pēc darba aizstāvēšanas.

Pievienots 26/04/2023
Portāla administrators