Pārlekt uz galveno saturu

Lauras Ķēniņas promocijas darba "Oglekļa uzkrājums vecās mežaudzēs hemiboreālajos mežos ar sausām minerālaugsnēm" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
Rīgas iela 111, Salaspils, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" bibliotēkā

Laura Ķēniņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9580-5156)

Promocijas darba tēma: "Oglekļa uzkrājums vecās mežaudzēs hemiboreālajos mežos ar sausām minerālaugsnēm"

Promocijas darba zinātniskā vadītājs: Dr.silv. Āris Jansons (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7981-4346)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā universitātes tīklā. Promocijas darba pilnteksta URL adrese mainīsies pēc darba aizstāvēšanas.

 

Pievienots 17/05/2023
Portāla administrators