Pārlekt uz galveno saturu

Nedas Zuļģes promocijas darba "Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LBTU Lauksaimniecības fakultātes 123. auditorijā, Lielā ielā 2

Neda Zuļģe (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3285-8883)

Promocijas darba tēma: "Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa epidemioloģija un ģenētiskā daudzveidība Latvijā un augļkoku atveseļošanas iespējas".

Promocijas darba zinātniskā vadītājas: Dr.habil.agr. Ināra Turka un Ph.D. Inga Moročko-Bičevska (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1148-2909).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā universitātes tīklā. Promocijas darba pilnteksta URL adrese mainīsies pēc darba aizstāvēšanas.

Pievienots 02/06/2023
Portāla administrators