Pārlekt uz galveno saturu

Madaras Dobeles promocijas darba "Urbānās lauksaimniecības koncepts, potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, 212. auditorijā, Svētes ielā 18, Jelgavā

Madara Dobele (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8707-6080)

Promocijas darba tēma: "Urbānās lauksaimniecības koncepts, potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Andra Zvirbule (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7206-7608).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - https://search.crossref.org/search/works?q=10.22616%2Flbtuthesis%2F2023.010&from_ui=yes

Pievienots 16/10/2023
Portāla administrators