Pārlekt uz galveno saturu

Aļonas Irmejas promocijas darba "Pašnodarbinātības sociāli ekonomiskie aspekti" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, 212. auditorijā, Svētes ielā 18, Jelgavā

Aļona Irmeja (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1491-2874)

Promocijas darba tēma: "Pašnodarbinātības sociāli ekonomiskie aspekti"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, vadošā pētniece Dr.oec. Inguna Leibus (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2830-1409).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - https://search.crossref.org/search/works?q=10.22616%2Flbtuthesis%2F2023.011&from_ui=yes

 

Pievienots 17/10/2023
Portāla administrators