Pārlekt uz galveno saturu

Alda Butlera promocijas darba "Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktori eitrofos purvaiņos un kūdreņos" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI "Silava" bibliotēkā

Aldis Butlers (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3118-1716)

Promocijas darba tēma: "Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietekmējošie faktori eitrofos purvaiņos un kūdreņos".

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.silv. Andis Lazdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7169-2011)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - https://doi.org/10.22616/lbtuthesis/2023.013

Pievienots 13/11/2023
Portāla administrators