Pārlekt uz galveno saturu

Ingas Grīnfeldes promocijas darba "Konceptuālā hidroloģiskā modeļa METQ pilnveide urbānās hidroloģiskās atbildes vienības izveidei un SEG emisiju modelēšanai" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
Akadēmijas ielā 19, Meža un vides zinātņu fakultātē, 117. auditorijā

Inga Grīnfelde (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3220-1777

Promocijas darba tēma: "Konceptuālā hidroloģiskā modeļa METQ pilnveide urbānās hidroloģiskās atbildes vienības izveidei un SEG emisiju modelēšanai".

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: Ph.D. Artūrs Veinbergs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5209-860X), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes asociētais profesors un Dr.geogr. Oskars Purmalis (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-0613), Latvijas Universitātes docents.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - https://doi.org/10.22616/lbtuthesis/2023.012

Pievienots 13/11/2023
Portāla administrators