Pārlekt uz galveno saturu

Baibas Mistres promocijas darba "Sociālā aizsardzība ģimenēm ar bērniem" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, 212. auditorijā, Svētes ielā 18, Jelgavā

Baiba Mistre (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0615-5199)

Promocijas darba tēma: "Sociālā aizsardzība ģimenēm ar bērniem"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Inguna Leibus (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2830-1409).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Promocijas darba kopsavilkumam  ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - 10.22616/lbtuthesis/2024.006 (https://search.crossref.org/search/works?q=10.22616%2Flbtuthesis%2F2024.006&from_ui=yes )

    Pievienots 25/03/2024
    Portāla administrators