Pārlekt uz galveno saturu

Tiešsaistes seminārs par barības vielām bagātas organiskās augsnes apsaimniekošanas iespējām klimata pārmaiņu samazināšanai

Sākas

Zemkopības ministrija aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par barības vielām bagātas organiskās augsnes apsaimniekošanas iespējām klimata pārmaiņu samazināšanai 2024. gada 10. aprīlī plkst. 10.00 MS Teams platformā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar LIFE OrgBalt projekta* ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ieviešanā, veicinot ilgtspējīgu lauksaimniecības un meža zemes izmantošanu. Tiek plānots arī  izklāstīt organiskās augsnes aktualitāti Eiropas Savienības kontekstā un apskatīt sagatavotās likumdošanas iniciatīvas, kas to var ietekmēt. Savukārt eksperts no Vācijas sniegs praktisku ieskatu organiskās augsnes apsaimniekošanas pasākumu ieviešanā Vācijas Federatīvās Republikas Mēklenburgas-Priekšpomerānijas pavalstī, kuras lauksaimniecības nosusinātās organiskās augsnes apstākļi ir salīdzināmi ar Latviju.

Seminārā vēlamies veicināt diskusiju par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu potenciālu Latvijā. Tāpēc aicinām piedalīties pārstāvjus no valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, reģioniem, lauksaimniekus un mežsaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, dabas aizsardzības organizācijām, zinātniskajām organizācijām u.c. Aicinām nodot informāciju par semināru arī citiem interesentiem.

Iepriekšēja reģistrācija ir obligāta, tādēļ lūdzam reģistrēties tiešsaistes semināram.

Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta MS Teams pieslēgšanās saite dienu pirms vebināra norises (9. aprīlī).

Darba kārtība

Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzam sazināties ar Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu nodaļas vecāko eksperti Kristīni Puriņu, rakstot e-pastu uz Kristine.Purina@zm.gov.lv, vai zvanot 26547332.

* Zemkopības ministrija kopā ar vēl septiņiem sadarbības partneriem īsteno starptautisku projektu "Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā" – LIFE OrgBalt (LIFE18 CCM/LV/001158). Projekta nozīmīgākais rezultāts būs zinātnisks pamatojums klimata pārmaiņu samazināšanas metodēm, kas pielietojamas SEG emisiju samazināšanai, apsaimniekojot auglīgu organisko augsni lauksaimniecības un meža zemēs. Papildus tiks izstrādāti nacionāli SEG emisiju faktori auglīgai organiskai augsnei, izveidota vienota SEG uzskaites sistēma un SEG emisiju datu bāze Baltijas reģiona valstīm, kā arī izstrādātas vadlīnijas pārdomātai un uz klimata izmaiņu mazināšanu vērstai organiskās augnes pārvaldībai.

Pievienots 27/03/2024
Portāla administrators