Pārlekt uz galveno saturu

Madaras Misules promocijas darba "Augu maiņas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes sistēmas" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LBTU Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātē, 123. telpa

Promocijas darba tēma: "Augu maiņas produktivitāte atkarībā no ziemas kviešu īpatsvara tajā un augsnes apstrādes sistēmas".

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. agr. Zinta Gaile (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2840-1263).

Promocijas darbs zinātnes doktora grāda (Ph. D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs. 

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - 10.22616/lbtuthesis/2024.007.

Pievienots 10/05/2024
Portāla administrators