Pārlekt uz galveno saturu

Sanitas Reidzānes promocijas darba "Kailgraudu mieži ierauga fermentācijā" aizstāvēšana

Sākas
Vieta
Pārtikas institūta 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā

Sanita Reidzāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6563-4408)

Promocijas darba tēma: "Kailgraudu mieži ierauga fermentācijā".

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.sc.ing. Dace Kļava (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9490-7396), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes asociētā profesore.

Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās iegūšanai.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - 10.22616/lbtuthesis/2024.009.

Pievienots 30/05/2024
Portāla administrators