Pārlekt uz galveno saturu

Ievas Līcītes promocijas darba "Klimata pārmaiņu samazināšana lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanā Latvijā"

Sākas
Vieta
LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, 212. auditorijā, Svētes ielā 18, Jelgavā

Ieva Līcīte (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0210-1940)

Promocijas darba tēma: "Klimata pārmaiņu samazināšana lauksaimniecības organiskās augsnes apsaimniekošanā Latvijā".

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Dina Popluga (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8182-8218) un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7169-2011).

Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph. D.) sociālās zinātnēs iegūšanai.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus universitātes tīkla. Darbam ir piešķirts DOI (Digital object identifier) - 10.22616/lbtuthesis/2024.008.

Pievienots 05/06/2024
Portāla administrators