Pārlekt uz galveno saturu

DIZAINS UN AMATNIECĪBA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Specializācijas virzieni:
Tekstiltehnoloģijas un dizains un Koka/metāla tehnoloģijas un dizains

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā un produktu dizainera kvalifikācija

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1000 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
25

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Dizains un amatniecība

Produktu dizains ietver gan skaistumu, kuru daudzi meklē un tiecas radīt savā vidē, gan funkcionalitāti. Lai gan populāri ir uzskatīt dizaineri par mākslinieku, tomēr dizains pārsniedz mākslas robežas. Dizaina speciālistam, kurš rada piedāvājumu tirgum jebkurā ražošanas jomā, ir jāspēj skaisto padarīt funkcionālu un izmantojamu, bet funkcionālajam piešķirt jaunas šķautnes un estētisko vērtību. Dizaina speciālista jeb dizaina inženiera izglītība ir iespēja attīstīt un lietderīgi izmantot savu radošumu, apgūt tehnoloģijas un mārketinga iespējas, lai spētu radīt inovatīvus un praktiskus produktus patērētāju dzīves kvalitātes celšanai.

 KO TU IEGŪSI?

Studiju programmā ir iespēja specializēties šādās jomās: tekstiltehnoloģijas un dizains, koka/metāla tehnoloģijas un dizains. Studiju laikā Erasmus+ programmas ietvaros tiek apmaksāta iespēja trīs mēnešus studēt partneraugstskolās – Mākslas un dizaina nacionālajā koledžā Īrijā, Suleyman Demirel University Turcijā un Šiauliai Universitātē Lietuvā. Tāpat studentiem ir iespēja arī Erasmus+ ietvaros doties praksē uz ārvalstīm, kas uzlabos ne tikai komunikācijas iemaņas, svešvalodas zināšanas un starpkultūru saskares spējas, bet arī palīdzēs iegūt starptautisku pieredzi izvēlētajā profesijā. 

 KARJERAS IESPĒJAS?

Absolventi var strādāt dažāda veida uzņēmumos, veikt pakalpojumu sniegšanu, nodarboties ar uzņēmējdarbību.

 

 STUDIJU PLĀNS

Sākumā apgūsi vispārīgos studiju kursus, angļu valodu, gūsi ieskatu dizaina pamatos un informācijas tehnoloģijās. Pirmajā gadā būs iespēja daudz zīmēt, veidot kompozīcijas un formas, strādāt ar krāsām, kā arī apgūsi filozofijas, kultūras un mākslas pamatus, etnogrāfiju, praktiskās ķīmijas un elektrotehnikas pamatus. Pirmajā gadā būs arī prakse.

Turpināsi iepazīt informācijas tehnoloģiju lietojumu, apgūt projektēšanas metodes, ar uzņēmējdarbību saistītus studiju kursus, produktu dizainu, materiālzinības izvēlētajā specialitātē, kā arī sāksies specializācijas kursi tekstilā (adīšana, aušana, zīda apgleznošana) vai koka/metāla (mehānika, padziļināti projektēšana, kokapstrāde) dizaina jomā. Papildu tam būs otrā prakse.

Trešajā studiju gadā apgūsi dizaina stratēģijas, fotografēšanas pamatus, būs dažādi brīvās izvēles studiju kursi, kā arī turpināsies izvēlētās specialitātes kursi (tekstilam – šūšana, mode un stils, tekstilmateriālu krāsošana un apdare; kokam/metālam – metālapstrāde, CNC un MasterCAM projektēšana). Turpinājumā būs trešā prakse.

Šajā gadā gūsi ieskatu iepakojumu dizainā, ergonomikā, eksperimentāli radošā domāšanas telpā un turpināsi izvēlētās specialitātes kursus (tekstilam – tekstilmateriālu rotāšanas un tamborēšanas tehnoloģijas un eksperimenti; koka/metāla specialitātei turpināsies metālapstrāde un tiks apgūts SolidWorks). Papildu tam būs ceturtā prakse, bet noslēgumā – diplomprojekta izstrāde, kurā būs iespēja teorētiskās un praktiskās zināšanas parādīt praksē, radot jaunu, funkcionālu produktu.

VISI STUDIJU KURSI

 IESKATS FAKULTĀTĒ

 

 STĀSTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Absolventi iegūst tiesības turpināt studijas maģistrantūrā.

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens dizainā un tehnoloģijās;
  • centralizētais eksāmens kultūrā un mākslā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīmē vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta/diploma gada atzīme dizainā un tehnoloģijās;
  • atestāta/diploma gada atzīme kultūrā un mākslā.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Lektore, Mg.paed. Zane Beitere-Šeļegovska
Mehānikas un dizaina institūts
E - pasts: zane.beitere@lbtu.lv
Tālrunis: 28321360

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: iitfdek@lbtu.lv
www.iItf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021