Pārlekt uz galveno saturu

LAUKSAIMNIECĪBAS INŽENIERZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Specializācijas virzieni:
Autotransports un Lauksaimniecības tehnika

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinībās

Programma akreditēta:
15.09.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
50

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Lauksaimniecības inženierzinātne

Pasaulei vajadzīgi jauni inženieri, kuri nāk klajā ar jaunām, revolucionārām idejām un ir spējīgi radīt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus lauksaimniecībā un citās nozarēs. Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātē studenti jeb inženieri būvē ne vien automobiļus, ko uz priekšu virza saspiests gaiss, pneimatiskos manipulatorus un robotus, bet ir radījuši arī kvalitātes zīmolu, ko pazīst darba devēji visā Latvijā — MEHS. 

 KO TU IEGŪSI?

Zināšanas, kas nepieciešamas darbam ar lauksaimniecības tehniku, automobiļu, pārtikas rūpniecības iekārtu, siltumenerģētikas un elektroenerģētikas ierīču apkalpošanu un izmantošanu, tehnikas un ražotņu projektēšanu, metālapstrādi, mašīnbūvi un tirdzniecību.

Studiju programmā, sākot ar 3. kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: autotransports vai lauksaimniecības tehnika. 

 KARJERAS IESPĒJAS?

Jaunie inženieri var strādāt jomās, kas saistītas ar lauksaimniecības tehnikas, automobiļu, pārtikas rūpniecības iekārtu, siltumenerģētikas un elektroenerģētikas iekārtu apkalpošanu un izmantošanu, kā arī tehnikas un ražotņu projektēšanu, metālapstrādi un mašīnbūvi un tirdzniecību.

 

 STUDIJU PLĀNS

Sākumā būs ievads izvēlētajā specialitātē, tālāk iepazīsi lietišķās psiholoģijas, filozofijas, ekonomikas teorijas, tiesību zinību, ekoloģijas un vides aizsardzības, profesionālās svešvalodas, informātikas, kā arī tēlotājas ģeometrijas un inženiergrafikas pamatus, kas sniegs pamatzināšanas un izpratni par mašīnu elementu uzbūvi un projektēšanu. Šajā gadā būs arī nozares teorētiskie pamatkursi – "Matemātika", "Fizika", "Ķīmija", "Materiālu mācība", kā arī "Metālapstrādes prakse" –, kas būs nozīmīgi tavā turpmākajā profesionālajā darbībā.

Turpināsi tādu studiju kursu apguvi kā "Matemātika", "Fizika" un "Metālapstrāde". Iepazīsi jaunus inženierzinātņu pamatkursus – "Metroloģija un tolerances", "Mehatronikas sistēmas", "Elektrotehnika un elektronika", "Siltumtehnika", "Automatizācija", kā arī būs "Darba un civilā aizsardzība", "Uzņēmējdarbība" un "Vadīšanas pamati", kas paralēli inženierzinībām sniegs ieskatu uzņēmējdarbības un vadīšanas pamatos.

Noslēgsi iepriekšējā gadā iesāktās materiālu pretestības, hidraulikas un hidropiedziņas studijas, apgūsi tādus studiju kursus kā "Mašīnu elementi" un "Mašīnu dinamika", kas sniegs būtisku izpratni par tehnikas uzbūves un darbības pamatprincipiem. Trešajā kursā varēsi izvēlēties vienu no trim piedāvātajām apakšprogrammām: "Autotransports", "Lauksaimniecības tehnika" vai "Pārtikas iekārtas".

Autotransporta apakšprogrammā apgūsi tādus speciālos kursus kā "Spēkratu uzbūve", "Autoelektroiekārtas", "Autoceļi un satiksmes vadība", "Automobilis un vide", kā arī iesāksi tādus studiju kursus kā "Pārvadājumi", "Automobiļu tehniskā apkalpošana" un "Automobiļu un motoru teorija".

Lauksaimniecības tehnikas apakšprogrammā apgūsi tādus studiju kursus kā "Agronomijas pamati", "Lopkopības tehnoloģija", "Spēkrati", kā arī iesāksi apgūt tādus studiju kursus kā "Lauksaimniecības mašīnas", "Lopkopības mehanizācija" un "Mašīnu tehniskā apkalpošana".

Studiju gadu (neatkarīgi no izvēlētās apakšprogrammas) iesāksi ar tehnoloģisko mācību praksi, bet turpināsi ar tehnoloģisko un inženierdienesta profesionālo praksi; to mērķis ir nostiprināt studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un iegūt praktisko pieredzi.

Semestra turpinājumā apakšprogrammā "Autotransports" turpināsi apgūt tādus studiju kursus kā "Pārvadājumi", "Automobiļu tehniskā apkalpošana", "Automobiļu un motoru teorija" un "Komercdarbība autotransportā".

Apakšprogrammā "Lauksaimniecības tehnika" apgūsi tādus studiju kursus kā "Lauksaimniecības mašīnas", "Lopkopības mehanizācija", "Tehnikas izmantošanas ekonomika" un "Mašīnu tehniskās apkalpošana".

Apakšprogrammā "Pārtikas iekārtas" apgūsi pārtikas aparātu enerģētiku, tehnoloģiju un iekārtu, ūdensapgādi, kā arī tehnikas izmantošanas ekonomiku.

Studiju noslēgumā izstrādāsi bakalaura darbu.

VISI STUDIJU KURSI

 INŽENIERZINĀTŅU UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀ TŪRES 

 

 IESKATS NOZARĒ UN STĀSTS PAR STUDIJU PROGRAMMU "LAUKSAIMNIECĪBAS INŽENIERZINĀTNE"

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme fizikā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaInformācijas tehnoloģijas Lauksaimniecības inženierzinātneOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktors
Profesors, Dr.sc.ing. Kaspars Vārtukapteinis
Inženiertehnikas un enerģētikas institūts
E-pasts: kaspars.vartukapteinis@lbtu.lv
Tālrunis: 29250437

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: iitfdek@lbtu.lv
www.iitf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021