Pārlekt uz galveno saturu

MAŠĪNU PROJEKTĒŠANA UN RAŽOŠANA

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri)
Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Profesionālais bakalaura grāds mašīnu projektēšanā un ražošanā un mehānikas inženiera kvalifikācija

Programma akreditēta:
15.09.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1100 eur
Nepilna laika studijās: 750 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
25

Prakse:
Ir

Lekciju norises vieta:
Jelgava

Mašīnu projektēšana un ražošana

Studiju programmas absolventi kļūst par kvalificētiem inženieriem darbam metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas, tirdzniecības un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, ražošanu, tehnisko uzraudzību, pilnveidošanu, realizāciju un remontu. Jaunie inženieri rada jaunas, inovatīvas mašīnas, iekārtas un mehānismus, kā arī to izgatavošanas tehnoloģijas. 

VISI STUDIJU KURSI

 KO TU IEGŪSI?

Topošie inženieri iegūst zināšanas, prasmes un kompetences dažāda veida mašīnu un iekārtu, kā arī to mezglu un detaļu projektēšanas, aprēķinu un izgatavošanas metodēs un tehnoloģijās.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Jaunie mehānikas inženieri var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, tehnisko apkalpošanu, kā arī jaunu ražotņu projektēšanu un inovāciju attīstību un ieviešanu.

 STUDIJU PLĀNS

Sākumā būs ievads mašīnu projektēšanas un ražošanas specialitātē, kā arī vispārizglītojošie studiju kursi ("Informātika", "Ķīmija", "Fizika", "Praktiskā filozofija", "Matemātika" u. c.), kas būs svarīgi tavā izaugsmē. Šajā gadā būs arī nozares teorētiskie pamatkursi: "Tēlotāja ģeometrija", "Inženiergrafika", "Mērīšanas tehnika", "Metālapstrāde" un "Materiālu mācība".

Otrajā kursā apgūsi tādus profesionālās specializācijas kursus, kā "Tolerances un standartizācija", "Mehatronikas sistēmas", "Elektrotehnika un elektronika", "Teorētiskā mehānika", "Hidraulika un pneimatika", kā arī iziesi "Ražošanas tehnoloģisko praksi" nozares uzņēmumā, kur varēsi pielietot teorētiski apgūto un iepazīties ar profesionālo specifiku.

Trešajā kursā turpināsi apgūt profesionālās specializācijas kursus: "Mašīnu dinamika", "Mašīnu elementi", "Mašīnu datorizētā projektēšana", "Metālapstrādes mašīnas", "Mašīnbūves tehnoloģija", "Spēkrati" u. c. Studiju gadu noslēgsi ar "Ražošanas inženierdienesta praksi".

Ceturtais kurss sāksies ar inženiera praksi ražošanas uzņēmumā, kā arī apgūsi profesionālās specializācijas kursus: "Darbmašīnu vadības sistēmas", "Tehnoloģisko procesu projektēšana", "Ierīču un instrumentu izgatavošana", "Mašīnbūves uzņēmuma projektēšana". Pamatstudijas noslēgsi ar bakalaura darbu, kurā izmantosi visas studijās un praksēs iegūtās zināšanas, risinot reālus nozares uzņēmumu profesionālos uzdevumus.

VISI STUDIJU KURSI

 INŽENIERZINĀTŅU UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTES VIRTUĀLĀS TŪRES 

 

 ABSOLVENTA STĀSTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

Foto

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 20.12.2022 noteikumiem Nr. 795;
  • Obligāts centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • centralizētais eksāmens fizikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;

Piešķir papildu punktus, ja ir:

  • atestāta / diploma gada atzīme fizikā.

 KO STUDĒT TĀLĀK?

Studijas iespējams turpināt LBTU maģistra studiju programmās. 

EkonomikaInformācijas tehnoloģijasLauksaimniecības inženierzinātneOrganizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijaProjektu vadībaUzņēmējdarbības vadībaVides, ūdens un zemes inženierzinātnes.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Docente, Dr.sc.ing. Daina Kanaška
E-pasts: daina.kanaska@lbtu.lv
Tālrunis: 63080697

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
Jelgava, J. Čakstes bulvāris 5
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: iitfdek@lbtu.lv
www.iitf.lbtu.lv

Pievienots 08/01/2021