Pārlekt uz galveno saturu

Prezentē informatīvi izglītojošu orientēšanās spēli jauniešiem par mērniecības tematiku "Ģeo-Inženieris"

Attēla autors: No LLU arhīva

21. martā, Starptautiskajā Mērnieku dienā, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija sadarbībā ar virkni atbalstītājiem, tostarp Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti - LBTU (iepriekš - LLU), prezentē informatīvi izglītojošu orientēšanās spēli par mērniecības tematiku "Ģeo-Inženieris".  

Spēle izstrādāta sadarbībā ar SIA "Roadgames Latvia" un paredzēta visu Latvijas skolu skolēniem no 8. līdz 12. klasei. Laika posmā no 21. marta līdz 21. septembrim skolēniem būs iespēja spēli "Geo-Inženieris" spēlēt bez maksas, pieprasot kodu e-pastā lkga@lkga.lv

Spēles būs pieejamas sešās Latvijas pilsētās – Valmierā, Ogrē, Jēkabpilī, Rēzeknē, Jelgavā un Ventspilī. 

Spēles mērķis ir iepazīstināt un "aizraut" skolēnus ar mērnieka profesiju, iepazīstināt ar tehnoloģijām, kuras izmanto mūsdienu mērnieki, kā arī aicināt izvērtēt iespēju studēt mērniecību, informē Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija.

Nozares ieguvumi no spēles izveides būs zinoši, gudri un ieinteresēti studenti, kuri nākotnē kļūs par kvalificētiem un motivētiem darbiniekiem un uzņēmumu vadītājiem. Kā arī ar spēles palīdzību tiks pilnveidots priekšstats par mērniecības nozari, tās sniegtajiem pakalpojumiem un nākotnes attīstības perspektīvām.

Informācija par spēli "Ģeo-Inženieris" atrodama mājaslapā: https://geoinzenieris.mozellosite.com.

Idejas atbalstītāji: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, SIA "Latvijasmernieks.lv", SIA "Terra Topo", SIA "GEO Development", SIA "Ģeotelpiskie risinājumi", SIA "Ģeodēzists", SIA "Ventmetrs", SIA "Latīpašums – mērniecības birojs", SIA "Geomatic".

Šīs jomas speciālistus sagatavo LBTU Vides un būvzinātņu fakultātē, kur iespējams studēt profesionālā bakalaura studiju programmā "Zemes ierīcība un mērniecība", iegūstot profesionālā bakalaura grādu zemes ierīcībā un mērniecībā un zemes ierīcības inženiera kvalifikāciju, kas dod tiesības tālāk studēt arī maģistratūrā. Studiju programmas absolventi ir ļoti pieprasīti darba tirgū gan valsts institūcijās, gan privātajā sektorā.

Raksta fotogrāfija: Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija

Pievienots 21/03/2023