Pārlekt uz galveno saturu

LLU - izglītība veselīgai un drošai dzīvei

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) ir ceturtā lielākā Latvijas universitāte, kas studējošajiem piedāvā vairāk kā 50 studiju programmas biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Daudzi zina, ka izglītību Jelgavā iegūst lauksaimnieki, veterinārārsti un mežsaimnieki. Tā ir patiesība un ar šīm vēsturiskajām programmām universitāte patiesi lepojas, jo tās ir unikālas Latvijā. Taču tā ir tikai daļa no patiesības - LLU zināšanas var iegūt ne tikai par izaudzējamajiem dabas resursiem.  Kāpēc studijas LLU ir ieguvums gan topošajiem lauksaimniekiem, gan ikvienam studētgribētājam, kuram rūp veselīga un droša dzīve?

Mazāk darba mediķiem un farmaceitiem

LLU stāsta galvenā varone nav nedz augsne vai mežs, nedz traktors, vista vai cilvēks, bet gan “viena veselība” – vides, dzīvnieku un cilvēces. Covid19 izraisītā pasaules krīze ir ļoti sāpīga mācība, kurā pieredzam vienas veselības trauslumu. Vienas veselības formula ir vienkārša un to veido tikai trīs saskaitāmie – droša un vesela vide, veseli dzīvnieki un veseli cilvēki. Mainot saskaitāmos vietām, summa nemainās, bet toties, samazinot kāda saskaitāmā vērtību, sekas var būt neprognozējamas.

Popularitāti pasaulē parasti iegūst zinātnieki, kuri izgudro kādu jaunu vakcīnu vai medikamentu, kas palīdzējis izglābt miljoniem cilvēku dzīvības. Taču tās visas ir cīņas ar sekām. LLU izvēlējusies doties pavisam citā virzienā. Universitātē tiek meklēti risinājumi un dotas zināšanas par procesiem, kurus īstenojot cilvēka dzīvība nav jāglābj un to iespēju robežās nekas neapdraud. Vienīgais tās zaudēšanas risks ir dabiskie novecošanās procesi, nevis neveselīga pārtika, nedrošas būves vai piesārņota vide. Tātad izvēle par labu studijām LLU ir izvēle par vides, dzīvnieku un cilvēka veselību kā vienotu kopumu un krīžu novēršanu pirms tās sākušās.

Biozinātnes – veselība slēpjas sīkumos

Ceļš līdz veselai sabiedrībai un veselīgai pārtikai uzturā ir diezgan tāls. Tā sākuma punkts nav brīdī, kad mazgājam savas rokas vai atbilstoši apstrādājam lielveikalā iegādātos produktus. Veselības starta līnija atrodas augsnē, kad lauksaimnieks plāno sava lauka apstrādi vai mežsaimnieks veic sēklu atlasi. Starta līnija arī atrodas ganāmpulkā, kad tur tiek plānoti jaunie pēcnācēji un nodrošināti labi dzīves apstākļi visiem.

Zināšanas par veselīgajiem startiem studējošie LLU var iegūt lauksaimniecības programmā, specializējoties agronomijā, dārzkopībā un ciltslietu zootehnikā, un meža zinātnes programmā. Īpaša loma sabiedrības veselībā ir arī veterinārmedicīnas un pārtikas higiēnas speciālistiem, kuri rūpējas par dzīvnieku veselību un lauksaimniecībā izaudzējamo resursu drošu pārstrādi produktos. Nodarbības studentiem vada pētnieki, kuri pārzina ne vien tradicionālos saimniekošanas paņēmienus, bet eksperimentē ar jaunām augu un dzīvnieku sugām un šķirnēm.

Interesanti, ka šajās studiju programmās satiekas gan tie studenti, kuri savas nākotnes mērķus jau uzreiz  saista ar profesionālo karjeru nozarē, jo zina, ka tajās vienmēr būs darbs, gan tie, kuri sākumā apzinās tikai savu patikšanu pret dabu, dzīvniekiem vai dabaszinātnēm. Veiksmīgas studijas un karjera pēc universitātes absolvēšanas izdodas kā vieniem, tā otriem.

Inženierzinātnes – droši tehnoloģiskie risinājumi videi un cilvēkam

Vislielākā izvēle LLU ir inženierzinātņu programmās, kurās izglītību iegūst pārtikas, kokapstrādes, informācijas tehnoloģiju, programmēšanas, ainavu arhitektūras, būvniecības, vides, ģeodēzijas, mašīnu projektēšanas, enerģētikas, lauksaimniecības un meža inženieri. Lai gan katram no tiem ir īpašas specializācijas, tos vieno kāda kopīga unikāla īpašība – atbildīga attieksme pret dabas resursu izmantošanu, kas apvieno “zaļo” domāšanu un ekonomisko ieguvumu.  LLU izglītojies inženieris spēj  radīt tehnoloģijas un produktus, kas nes peļņu uzņēmumam un nenes zaudējumu dabai. Vēl vairāk - veicina tās kvalitāti un aizsargā. Spilgti to apliecina universitātē radītais lauksaimniecības robots, IT sistēmas dzīvnieku un kukaiņu uzvedības izsekošanai, uzbūvētie pneimobiļi, izveidotie fitoremediācijas parki un daudzi citi projekti, no kuriem daļa tiek izmantoti citās pasaules valstīs.

Ja vēlies radīt jaunus pārtikas produktus, izturīgus būvmateriālus un konstrukcijas, drošus IT, koka vai dažādu citu materiālu mehānismu risinājumus, nodrošināt cilvēkiem dažādas ērtības un plānot teritoriju un ainavu attīstību, LLU ir pareizā izvēle.

Lai studētu inženierzinātnes, nepieciešamas zināšanas matemātikā, fizikā un ķīmijā. Taču ja vidusskolā vai tehnikumā tie nav bijuši mīļākie priekšmeti vai tajā brīdī svarīgākas šķitušas citas stundas, LLU aicina šī virziena programmas neizsvītrot no savu nākotnes plānu sarakstiem. Kāpēc? Tiem, kuri izvēlas studijas inženierzinātnēs, universitāte piedāvā īpašu atbalstu, bezmaksas papildus nodarbības un konsultācijas šo sarežģīto mācību priekšmetu apguvē. Ar universitātes mācībspēkiem neviena matemātikas vai fizikas formula nebūs par grūtu.

Sociālās zinātnes – nobriedušas sabiedrības attīstībai

Spēcīgas sociālās un humanitāŗās zināšanas ir nobriedušu un garīgi veselu sabiedrību pazīme, kurās ir izpratne par cilvēku viedokļu veidošanās principiem, viņus motivējošiem faktoriem un rīcību izraisošiem nosacījumiem. Ikviena inženiera vai biozinātnieka radītā veselīgā un drošā produkta, pakalpojuma vai procesa izveidē sociālekonomiskajām zināšanām ir būtiska nozīme, lai sabiedrība to pieņemtu un gribētu izmantot, nevis atzītu par nederīgu.  

Šādas zināšanas LLU piedāvā iegūt ekonomikas, vadībzinātņu un socioloģijas programmās, kas Jelgavā ir unikālas un cieši saistītas ar universitātē pārstāvētajiem biozinātņu un inženierzinātņu virzieniem.

Turklāt sociālo zinātņu pētnieki no Jelgavas īpaši specializējušies bioekonomikā, klimatam draudzīgu risinājumu izvērtēšanā un dažādu sabiedrības kopienu, tostarp reģionu un novadu, izpētē. Šie pētījumi veido zināšanas par vides veselību ietekmējošajiem ekonomiskajiem un sociālajiem faktoriem, ko studijās iegūst arī studējošie.

Veselīgs dzīvesveids jau studiju laikā

LLU atrodas Jelgavā, kas nes Latvijas studentu galvaspilsētas vārdu un ir droša un zaļa pilsēta. Tās pašā centrā ir dabas liegums, kurā dzīvo savvaļas zirgi, izveidotas aktīvās atpūtas zonas, veloceliņi un mierīgām pastaigām piemēroti parki. Par drošību rūpējas pašvaldības operatīvais centrs, kuram ir video “acis” visā pilsētā.

Turklāt universitāte ir viena no retajām Latvijas augstskolām, kurā sporta nodarbības vēl joprojām ir obligātas visiem pilnā laikā studējošajiem. Taču tās nav tādas sporta nodarbības, kādas piedāvā vispārizglītojošās skolas. Katram studentam ir iespēja izvēlēties, kādā sporta veidā trenēties. Kopumā tiek piedāvātas vairāk kā 15 sporta veidu nodarbības, sākot ar vieglatlētiku līdz pat peldēšanai un hokejam.

No fiziskajām aktivitātēm nav iespējams izvairīties arī lekciju starpbrīžos. Visas universitātes ēkas Jelgavā atrodas pārdesmit minūšu gājiena attālumā un tās ir viegli sasniedzamas, iztērējot vien paša enerģijas rezerves, nevis naudas maka saturu. Arī tas ir ieguldījums veselībā – labs students ir vesels un fiziski aktīvs students.

Taču garīgo veselību, kas ir ne mazāk svarīga par fizisko, palīdz uzturēt dažādas sociālās aktivitātes un radošās izpausmes. LLU lepojas ar diviem koriem, trīs deju kolektīviem, senāko studentu teātri Latvijā un aktīvām studējošo pašpārvaldēm katrā fakultātē, kurās iegūto pieredzi absolventi vienmēr piemin kā neatņemamu studiju laika sastāvdaļu.

Izvēlies veselību un drošību - izvēlies LLU! Uzņemšana studiju programmās 2020. gadā norisināsies no 27. jūlija līdz 3. augustam.

Pievienots 27/03/2020