Pārlekt uz galveno saturu

Pārtikas inženiere Linda Valkovska izstrādā pārtikas produktu onkoloģijas pacientiem - dželato

Attēla autors: No LLU arhīva

Pārtikas nozare ir Lindas Valkovskas aicinājums un to viņa pierādīja mirklī, kad pirms diviem gadiem nonāca Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) Jelgavā. Par savu studiju vietu viņa izvēlējās Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) akadēmiskā maģistra studiju programmu "Pārtikas zinātne", kur uzrādīja augstus sasniegumus un viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,7 balles. Pateicoties tam, viņa kļuva par izcilības diploma īpašnieci.

Linda ir dzimusi un augusi Rīgā. Pamatskolas gadus aizvadīja Rīgas Imantas vidusskolā, bet pēc tās - Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā. Jau kopš skolas laikiem viņu visvairāk saistīja bioloģijas mācību priekšmets, kas arī palīdzēja Lindai izlemt par turpmākiem izglītības un profesionālās karjeras nākotnes plāniem. Par skolas laiku viņa atceras: "Vienmēr skolotāji centās jauniešus, tostarp mani, mudināt izaugsmei un cītīgi mācīties, izmantojot dažādas metodes. Es esmu pateicīga savai pamatskolas bioloģijas skolotājai, kura ne tikai aicināja aktīvi mācīties, bet arī radīja man patiesu interesi par šo priekšmetu," tā Linda.

Iegūstot vidējo izglītību, Linda nolēma iestāties Rīgas Stradiņa universitātē, kur studēja bakalaura studiju programmā "Uzturs", bet pēc tam saprata, ka jāturpina arī studijas jau augstākā līmenī un nonāca Jelgavā. "Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāti (LPTF) un programmu es izvēlējos, jo, uzsākot darba gaitas kā uztura speciāliste, ievēroju, cik liels potenciāls ir starpdisciplinārā pieejā šajā jomā. Kā arī sapratu, ka tā es varētu palīdzēt uzlabot sabiedrības veselību vēl vairāk. Papildinot iepriekš iegūtās zināšanas ar zināšanām un prasmēm pārtikas tehnoloģijā, es varētu palīdzēt izstrādāt produktus ar uzlabotu uzturvērtību, nezaudējot to kvalitāti un sagaidāmās īpašības," atklāj izcilības diploma īpašniece.

Visspilgtākās atmiņas no studiju laika ir saistītas ar universitātes mācībspēku neizsīkstošo enerģiju un pozitīvo attieksmi: "Īpaši vēlētos pateikties par iedvesmu manai maģistra darba vadītājai asociētajai profesorei  Jeļenai Zagorskai un profesorei Rutai Galoburdai. Pateicoties jums, ik reiz biju motivēta un ieinteresēta paskatīties uz produktiem no cita skatpunkta, kā arī padziļinātāk aplūkot sakarības tajos."

Lai iegūtu inženierzinātņu maģistra grādu pārtikas un dzērienu tehnoloģijās, Linda savu noslēguma darbu izstrādāja par tēmu "Dželato onkoloģijas pacientu uztura papildināšanai". Darba mērķis bija izstrādāt onkoloģijas pacientiem piemērotu produktu - dželato, nodrošinot līdzsvaru starp tā uzturvērtību un reoloģiskajām īpašībām. "Šo tēmu izvēlējos, jo, manuprāt, lieliski apvienoja abas jomas, kurās esmu apguvusi zināšanas un prasmes, tādējādi bija iespēja izmēģināt to praktisko pielietojumu. Manuprāt, visinteresantākais atklājums bija, ka pakāpeniski samazinot kokosriekstu eļļas saturu, paraugu starpā bija izdevies iegūt divus paraugus ar to, kas literatūrā tiek aprakstīts kā ideālā eļļu attiecība. Šiem paraugiem bija pilnīgi atšķirīgas īpašības un kvalitāte, salīdzinot ar tendencēm kopumā, samazinot kokosriekstu eļļas saturu," par tēmas izvēli skaidro Linda. 

Studijas universitātē viņai sniedza ne tikai teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par visdažādākajām iekārtām, kas dod stabilu pamatu profesionālajai karjerai, bet arī stiprināt kritisko domāšanu un spēju vērtēt analītiski. Turklāt viņa ir viena no tām studentēm, kura studiju laikā izmantoja arī iespēju doties Erasmus+ mobilitātes programmā un devās uz Beļģijas, lai iepazītu un izzinātu dzērienu ražošanas uzņēmumu.

Izcilības diploma iegūšana Lindai prasījis papildu laiku un centību studiju laikā, bet viņai vienmēr ir paticis studēt un  apgūt ko jaunu, tādēļ nodarbībās visu darīja ar prieku un atbildību. "Tas, kas man studiju laikā ir palīdzējis, ir struktūras un sistēmas ieviešana manās studijās, pierakstos un citos materiālos. Ja informācija ir viegli atrodama un pieejama uz papīra vai datorā, tad man tas palīdz visu sakārtot "pa plauktiņiem" arī galvā," stāsta Linda.

Stāstot par turpmākajiem plāniem, šobrīd viņa vēlas pielietot savas zināšanas praksē un strādāt nozarē, kur varētu darboties pie inovācijām klīniskām vajadzībām paredzētiem vai funkcionāliem produktiem. Tāpat viņas nākotnes plānos ietilpst arī doktorantūrā: "Es noteikti apsveru studijas doktorantūrā, bet šobrīd vēlos iegūt vairāk pieredzes nozarē un pavērot, kas ir aktuālās problēmas, ar kurām saskarās manā starpdisciplinārajā virzienā," noslēgumā Linda Valkovska.

Pievienots 15/02/2024