Pārlekt uz galveno saturu

No 22. janvāra LBTU notiek uzņemšana doktora studiju programmās

Attēla autors: No LLU arhīva

No 22. janvāra līdz 31. janvārim Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) Jelgavā tiek organizēta dokumentu pieņemšana doktora studijās. Uzņemšana maksas doktora studiju vietās notiek visu gadu, bet janvārī pretendentiem ir iespēja piedalīties konkursā par valsts finansētajām studiju vietām.

LBTU īsteno 11 akreditētas doktora studiju programmas trīs dažādās zinātņu nozarēs: 

Pretendentu dokumentu pieņemšana uz valsts finansētajām studiju vietām minētajās studiju programmās notiek no 22. līdz 31. janvārim Jelgavas pilī (295. telpa, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00). Šajā periodā arī tiek organizētas pārrunas ar pretendentiem un uzņemšanas konkurss. Savukārt līgumu slēgšana norisināsies 1. februārī (Jelgavas pilī, 295. telpa, no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 vai elektroniski).

Lai pieteiktos doktora studijām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu;
  • maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
  • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae);
  • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
  • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments personām, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);

Detalizēta informācija par doktora studijām un pieteikšanos pieejama LBTU mājaslapā.

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti sazināties ar Doktorantūras skolas galveno speciālisti Jeļenu Rūbu e-pastā: postgraduate@lbtu.lv.

Pievienots 22/01/2024