Pārlekt uz galveno saturu

LLU absolvente Jeļizaveta Bļinova ar mērķi izveidot savu uzņēmumu

LLU absolvente Jeļizaveta Bļinova ar mērķi izveidot savu uzņēmumu

Jeļizaveta Bļinova ir no Jelgavas un šogad absolvēja studiju programmu "Komercdarbība un uzņēmuma vadība", iegūstot profesionālo bakalaura grādu komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un vadītāja kvalifikāciju. Četru studiju gadu laikā viņa uzrādīja teicamus rezultātus, viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,3 balles. Turklāt savu noslēguma darbu rakstīja par tēmu "SIA "TEMĒBELES" darbības uzsākšanas ekonomiskais pamatojums", izstrādājot biznesa plānu mēbeļu ražošanas uzņēmumam, tieši masīvkoka un epoksīdsveķu galdu ražošanai. Absolvente ieguva īpašu izcilības diplomu, kas ir apliecinājums izcilām un teicamām sekmēm visos studiju gados.

Izvēli studēt LLU ietekmē sporta iespējas un pozitīvās atsauksmes

Skolas gaitas Jeļizaveta pavadīja Jelgavas 5. vidusskolā, klasē, kurā pastiprināti apguva matemātiku, bet bija vairāki mācību priekšmeti, kas raisīja interesi, kaut gan absolvente tajos nebija izcilniece. "Man patika matemātika, latviešu valoda, literatūra un sporta nodarbības. Šie mācību priekšmeti ir tie, kuri iemācīja cīnīties un ticēt sev," atklāj Jeļizaveta. Skolas laikā viņu motivēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Lūcija Leskavniece. "Pie skolotājas atnācu ar nelielām zināšanām valodā, bet viņa bija atbalstoša visā mācību procesā – skaidroja gramatikas likumus, iedrošināja publiski runāt, palīdzēja papildināt vārdu krājumu. Pateicoties skolotājas prasmei ieinteresēt, godprātīgi izlasīju visu obligāto latviešu literatūru, kas nebūt nav garlaicīga," tā absolvente.

Domājot par tālākiem izglītības ceļiem, Jeļizavetai Latvijas Lauksaimniecības universitātē uzrunāja tieši obligātās sporta nodarbības, kas pietrūka citās augstskolās, kā arī  pozitīvas atsauksmes par universitāti. "Tomēr izšķirošs faktors bija universitātes atrašanās vieta – Latvijas Labākā universitāte tepat manā pilsētā," stāsta izcilniece. Jeļizaveta vienmēr bijusi daudzpusīga personība, un 12. klasē likās, ka varētu vadīt gan pasākumus, gan veidot tūrisma maršrutus. Bet, tad sapratusi, ka jebkuru no viņas interesēm var savīt kopā ar uzņēmējdarbību, ko varēja apgūt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē. "Pirmkārt, zināju, ka vēlos studēt budžeta vietā. Otrkārt, meklēju profesionālo programmu, kas dod iespēju iet praksēs studiju laikā un iegūt vairāk praktisko zināšanu. Treškārt, vēlējos studēt to, ko varēšu izmantot dzīvē. Iepazinos ar studiju programmu kursiem un sapratu, ka studiju programma "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" ir mana. KUViem ("Komercdarbība un uzņēmuma vadība" studiju programmas studentiem) ir perfekts studiju kursu salikums – viss par un ap uzņēmējdarbību. Īpaši novērtēju profesionālās specializācijas studiju kursus, kuri nodrošina daudzpusīgas zināšanas – sākot ar mārketingu un grāmatvedību, beidzot ar uzņēmējdarbības plānošanu un analīzi. Šo gadu laikā mēs izgājām visus posmus, kurus iziet jebkurš uzņēmējs – pamatīgs treniņš," par savu izvēli stāsta absolvente.

Studiju dzīve – no darbu aizstāvēšanas Mario un vienradža kostīmā līdz runāšanai bulgāru valodā

Četri studiju gadi Jeļizavetei LLU ir bijuši gana krāsaini un jaunu iespaidu bagāti. "Studiju laikā tik daudz kas ir piedzīvots! Mēs bijām mazs, saliedēts kurss (kopā septiņi kursabiedri), kas automātiski padarīja katru lekciju jautrāku. Atceros, ka biznesa ētikā un etiķetē rīkojām internacionālo nodarbību, atnesot izvēlētās valsts tradicionālo ēdienu, bet vadīšanā aizstāvējām darbu Mario un vienradža kostīmos. Uzvarējām arī pirmkursnieku pasākumā "Būsim pazīstami", kam bijām cītīgi gatavojušies – izveidojuši video un sacerējuši dzejoli. Katra studiju gada beigās ar kursabiedriem tradicionāli rīkojām tikšanos, ko apsolījām darīt arī nākotnē (cerams, ka piepildīsies)," ar patīkamām emocijām atceras Jeļizaveta. Viņa piebilst, ja kādreiz būs iespēja vadīt lekcijas studentiem, pasniegšanas mākslu Jeļizaveta noteikti nošpikos no Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes lektores Madaras Dobeles. "Pasniedzēja strukturē savas lekcijas tā, ka studentiem nav laika garlaikoties – ideāls balanss starp teorētisko, praktisko un diskusijām. Pasniedzējai ir liela bagāža ar pedagoģiskajām metodēm, humora izjūta un milzīga vēlme nodot zināšanas tālāk," tā absolvente.

Tāpat viņai atmiņā palikuši pasākumi, kas tika rīkoti kopā ar Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studējošo  pašpārvaldi: "Īpaši veiksmīgi bija saliedēšanās pasākumi, fakultātes dienas 2018 un ikgadējās pirmkursnieku iesvētības. Mentoringa programmas laikā iepazinos ar citām studentēm un vēl tagad turpinām komunicēt, studentu seminārā "Izrāviens" man bija tā lieliskā iespēja izkāpt no savas komforta zonas, turklāt iespaidīgas bija arī fakultāšu rīkotās balles. Gaidīts pasākums bija arī LLU universiādes volejbolā, kur trīs studiju gados sieviešu konkurencē Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte ieguva pirmo vietu," atceras Jeļizaveta. Otrajā studiju kursā viņa devās Erasmus+ apmaiņas programmā uz Varnas Ekonomikas universitāti Bulgārijā, kur ieguva lielisku pieredzi: "Pirmo reizi dzīvē, uzkāpjot kalnā vasarā, redzēju sniegu, pirmo reizi sāku runāt bulgāru valodā un pirmo reizi dejoju bačatu. Mobilitātes laiks bija pilns ar emocijām un pārdomām par dzīvi," ar saviem iespaidiem dalās Jeļizaveta.

Nākotnē "ienirs" ar epoksīdsveķu galdiem un izciliem kontaktiem

Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, Jeļizaveta izstrādāja darbu "SIA "TEMĒBELES" darbības uzsākšanas ekonomiskais pamatojums". Šī uzņēmuma biznesa ideja ir oriģinālie koka galdi, kas izgatavoti no dabīgā masīvkoka un epoksīda sveķiem. "Bakalaura darba rakstīšanu uzsāku laicīgi, lai tas būtu rūpīgs un pārdomāts. Nenoliedzu, ka brīžiem bija slinkums kopā ar izmisumu un dusmām, tomēr darba rakstīšanas process nemaz nebija tik sāpīgs (smejas). Lielu atbalstu sniedza mana bakalaura darba vadītāja, asociētā profesora Aina Muška," stāsta absolvente. Jeļizavetas mērķis, izstrādājot bakalaura darbu, bija praktiskās pieredzes gūšana biznesa plānu izveidē, kā arī konkrētās biznesa idejas dzīvotspējas pārbaude. Biznesa plāna izstrādes ideja masīvkoka un epoksīda sveķu galdu ražojošajam uzņēmumam radās nejauši: "Ieraugot pievilcīga dizaina galdus sociālajos tīklos, radās interese par tajos izmantotiem materiāliem. Izrādās, ka tie ir epoksīda sveķi, kurus lieto visdažādākās mēbelēs, lampās, suvenīros un masīvkokā. Veicot nelielu ražošanas procesa un dizaina iespēju izpēti, sapratu, ka vēlos šādu galdu arī sev. Tā nonācu pie mēbeļu ražošanas nozares analīzes un biznesa plāna izstrādes," par noslēgumu darbu stāsta absolvente.

Studiju laikā jaunā speciāliste ir attīstīju komunikācijas, prezentēšanas un laika plānošanas prasmes, tāpat arī prasmi darboties stresa apstākļos, tomēr par pašu vērtīgāko uzskata jaunu kontaktu iegūšanu. "Skaidrs, ka katrs cilvēks, ko iepazinu studiju laikā, darbosies savā jomā, taču es ticu, ka kādā no dzīves posmiem viņa kontakti noderēs," tā Jeļizaveta.

Studiju laiks ir bijis gana sarežģīts un piepildīts ar dažādiem izaicinājumiem, bet viņa ir pārliecināta, ka visas grūtības un šķēršļi ir pakāpieni izaugsmei. Lai iegūtu izcilības diplomu, absolvente visu studiju laiku pieturējusies pie pavisam vienkāršiem principiem – vēlme, laika plānošana un iedziļināšanās. Tāpat arī studiju laikā saņēmusi valsts finansēto stipendiju.

Runājot par nākotnes plāniem, Jeļizaveta noslēguma saka: "Man ir padomā dažas biznesa idejas, kuras plānoju pētīt un ķerties pie to īstenošanas. Nākotnē vēlos "ienirt" izglītības, izklaides vai tūrisma jomā, bet kā jauns uzņēmums. Jāpaspēj vēl saražot epoksīdsveķu galdi (smejas)." Turklāt viņa saka lielu paldies ģimenei, kursabiedriem, kā arī universitātes mācībspēkiem un personālam.

Pievienots 16/07/2021