Pārlekt uz galveno saturu

Absolvente Natālija Jakovišina: "Jo vairāk cilvēks zina un prot, jo augstākus mērķus var sasniegt"

LLU absolvente Natālija Jakovišina: "Jo vairāk cilvēks zina un prot, jo augstākus mērķus var sasniegt"

Jelgavniece Natālija Jakovišina šogad ar izcilību absolvēja LLU Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmu "Mājas vide izglītībā". Studiju noslēgumā viņa izstrādāja bakalaura darbu "Pamatskolas skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšana dizaina un tehnoloģiju un datorikas mācību priekšmetu integrēšanas kontekstā", bet studiju laikā nemainīgi uzrādījusi visaugstākos vērtējumus un ieguvusi vidējā svērto atzīmi 9,2 balles.

Skolas gaitas savulaik Natālija uzsākusi Jelgavas 2. pamatskolā, bet vidējo izglītību ieguvusi Jelgavas 5. vidusskolā. Lai arī Natālijai skolas laikā padevās visi mācību priekšmeti, tomēr vislielāko interesi pamatskolā izraisījušas mājturības un tehnoloģijas stundas, bet vidusskolā –tehniskā grafika. "Man patika, ka šajās mācību stundās varēju radoši darboties, veidot un rasēt ko skaistu ar savām rokām," atklāj absolvente.

Domājot par studiju izvēli, Natālija bija pārliecināta, ka vēlas studēt tuvāk mājām: "Daudzi studenti speciāli brauc no tālākajām Latvijas vietām, lai studētu Jelgavā, jo LLU ir viena no lielākajām universitātēm mūsu valstī, kura piedāvā dažādas interesantas studiju programmas. Lepojos ar to, ka esmu dzimusi Jelgavā - Studentu galvaspilsētā, tāpēc nolēmu studēt tieši šeit." Tā kā Natālija jau pamatskolā apmeklēja dažādus rokdarbu pulciņus, nodarbojās gan ar pērļošanu, gan zīmēšanu uz stikla, kā arī ar citām radošām aktivitātēm, tādējādi arī nolēma savu izglītību saistīt ar savu sirdslietu, iestājoties studiju programmā "Mājas vide izglītībā" (piezīme - uzņemšana 2022./2023. studiju gadā netiek realizēta).

Stāstot par studiju laiku LLU, viņai visspilgtāk atmiņā ir palikuši kursabiedri, jo kurss bijis neliels, līdz ar to viens otram izpalīdzējuši un bijuši saliedēti. "Studiju laikā esmu iepazinusies un izmēģinājusi dažādas rokdarbu tehnikas, savukārt universitātē arī pirmo reizi izmēģināju savus spēkus programmēšanā," stāsta absolvente. Uzsākot studijas, viņas galvenais mērķis nebija izcilības diploms, bet jau no pirmajā lekcijām viņa parādīja savu apņemšanos un vēlmi sasniegt arvien augstākus rezultātu. "Uzskatu sevi par perfekcionisti un, ja es zinu, ka varu vairāk un labāk, tad es centīšos to izdarīt," atklāj jaunā bakalaura grāda īpašniece.

Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, Natālija savu noslēguma darbu izstrādāja par tēmu "Pamatskolas skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšana dizaina un tehnoloģiju un datorikas mācību priekšmetu integrēšanas kontekstā".

“Bakalaura darba rakstīšanas laikā esmu nonākusi pie atziņas, ka, integrējot zināšanas, prasmes un kompetences no dažādiem mācību priekšmetiem, ieguvēji būs ne tikai skolēni, bet arī paši skolotāji. Organizējot integrētās mācību stundas, pedagogi attīsta savas sadarbības prasmes, pastiprina mācību priekšmetu mijiedarbību, kā arī viņu domāšana kļūst globālāka un nav noslēgta šaurā specializācijā," atklāj Natālija. Rakstīšanas process absolventei nesagādājis problēmas, jo noslēguma darba tēma bija aktuāla un interesenta viņai.

Turpmāk Natālija grib laiku veltīt sev un savai ģimenei, bet ir pārliecināta, ka vēlas apmeklēt programmēšanas kursus. "Jo vairāk cilvēks zina un prot, jo augstākus mērķus viņš var sasniegt," noslēgumā saka Natālija Jakovišina.

Pievienots 10/08/2022