Pārlekt uz galveno saturu

Mērķis – zināšanas IT nozarē, nevis izcilnieces tituls

Mērķis – zināšanas IT nozarē, nevis izcilnieces tituls

Ja ir "starpdisciplināri studenti", tad Sabīna Mazure noteikti ir viņu skaitā. 2013. gadā viņa veiksmīgi absolvēja LLU pamatstudiju programmu "Ekonomika", bet šobrīd ar teicamām sekmēm studē maģistrantūrā studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas". Viņa ir atklājusi, ka inženierzinātnes ir radošas un iemāca "ēst ziloni pa gabaliņiem" jeb sadalīt problēmu sīkākās daļās un risināt to pakāpeniski, savukārt ekonomikas studijas deva labu pamatu, lai izprastu sabiedrībā notiekošos ekonomikas procesus. Intervijā Sabīna atklāj izaicinājumus un ieguvumus, studējot IT maģistrantūrā bez iepriekšējas pieredzes, kā arī IT nozīmi ikvienā sfērā.

No ekonomikas līdz programmēšanai

Sabīna ir dzimusi jelgavniece, attiecīgi Jelgavā ieguva arī pamatizglītību – Jelgavas 1. ģimnāzijā (šobrīd – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola). Lai gan nereti jelgavnieki studijām meklē vietu, kas atrodas tālāk no mājām, tas nav stāsts par Sabīnu.  "Universitāti izvēlējos pēc principa – kāpēc studēt citur, ja var tepat, Jelgavā? Turklāt arī interesējošā studiju programma "Ekonomika" bija LLU studiju piedāvājumā," saka jauniete. "Man gribējās būt tuvāk mājām. Tobrīd precīzi nezināju, ko gribu darīt nākotnē, bet ekonomika man šķita universāla un visaptveroša joma," viņa turpina. Turklāt priekšroku Sabīna deva uzņēmējdarbībai un vadībai. Pamatstudiju laikā viņa izmantoja arī iespēju doties apmaiņas programmā Erasmus uz Norvēģiju, kur pilnveidoja gan angļu valodas zināšanas, gan apguva pamatzināšanas norvēģu valodā, gan iepazina Norvēģijas kultūru un dabu, kā arī savādāku studiju pieredzi, kas vairāk bija orientēta uz praksi, mazāk – teoriju.

Absolvējot LLU akadēmisko studiju programmu "Ekonomika", Sabīnu nepameta sajūta, ka jāturpina studijas tālāk maģistrantūrā. Pēc nepilnu septiņu gadu pārtraukuma, viņa nolēma studēt IT. Kāpēc IT? "Draugu, paziņu un tuvinieku lokā ir daudz IT nozarē strādājošo, tāpēc esmu daudz dzirdējusi par tendencēm un aktualitātēm, kā arī atsevišķu profesiju darba specifiku šajā jomā. Motivēja arī daži paziņas, kuri tāpat kā es, nav pamatstudijās apguvuši IT, bet studējuši un absolvējuši tikai IT maģistrantūrā, pēc tam veiksmīgi turpinājuši karjeru šajā nozarē," viņa atklāj savu stāstu par galvenajiem motivatoriem studēt maģistrantūrā IT. Lai gan darba pieredze nebija saistīta ar IT, viņa nolēma riskēt un uzsākt studijas LLU studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas".

IT maģistrantūrā: priekšzināšanas programmēšanā vēlamas, bet nav obligātas

Jauniete atzīst, ka sākotnēji studijas maģistrantūrā nebija vieglas, jo uzreiz ir grūti "pārslēgt" domāšanu no sociālajām zinātnēm inženierzinātņu virzienā. Savukārt no tādiem praktiskiem izaicinājums, ar ko saskārās, bija dažādu programmu uzstādīšana un konfigurācija, ko viņa iepriekš nebija veikusi. "Taču jebkurām grūtībām biju morāli gatava, jo lēmums studēt IT maģistrantūrā bija pārdomāts un labi apsvērts. Līdz ar to, ja skaidri zini, uz ko tu ej, tad grūtības ir vieglāk pārvaramas," viņa uzskata. Sabīna iepriekš lasīja daudzveidīgu literatūru par datorzinātnēm, kā arī pašmācības ceļā sāka programmēt. Var teikt, ka, iestājoties maģistrantūrā, viņai bija nelielas pamatiemaņas programmēšanā, vismaz priekšstats, kā tas notiek. "Daudz apguvu pašmācības ceļā, palīdzēja tas, ka ir paziņas un tuvinieki, ar ko konsultēties, lai saprastu, ko un kā apgūt, kas var noderēt. Sāku ar pamatlietām, bet līdz konkrētas programmas vai aplikācijas izveidei vēl neesmu tikusi, vien tik, cik studiju kursu ietvaros esmu izdarījusi," viņa stāsta par savu pieredzi IT jomā.

Pirms studijām maģistrantūrā bija iestājpārbaudījums jeb precīzāk – intervija ar studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" direktori. Vai tas nebiedēja? "Nē, intervijas laikā pārrunājām manu pieredzi IT un motivāciju studijām," Sabīna iedrošina jaunos studētgribētājus.

Nemāk darīt "pa pusei", ja dara, tad – kārtīgi

Sabīna ir izcili pabeigusi otro semestri maģistrantūrā, kā arī teicami nokārtojusi visus studiju kursus pirmajā semestrī. Kā izdodas būt teicamniecei ar relatīvi nelielu priekšzināšanu bagāžu? "Būt izcilniecei nav mans mērķis. Mērķis ir zināšanas," viņa ir pārliecināta. Bet kā izdodas labi mācīties? "Tur ir viennozīmīgi ieguldīts liels darbs, daudz laika veltu papildu informācijas apgūšanai. Brīžiem liekas, ka pārāk daudz laika veltu studijām, bet, kad ķeros klāt kādam darbam (mājasdarbam vai praktiskajam darbam), saprotu, ka citādāk nevaru. Neprotu pa pusei izpildīt darbu vai tikai daļēji apgūt vielu. Ja kaut ko daru, tad gribu to izdarīt labi, lai pašai ir prieks un gandarījums par rezultātu. Uzskatu, ka tādai attieksmei jābūt jebkurā dzīves sfērā, savādāk nav vērts sākt," ir pārliecināta studente.

Dažkārt jauniete padomu vaicā arī tuviniekiem, jo ir daudz IT nozarē strādājošu speciālistu. Tāpat viņa arī atzīst, ka ir paveicies ar kursabiedriem, pie kuriem var vērsties pēc palīdzības, ja ir neskaidri jautājumi. Sabīna ir nosacīti "priviliģētā" situācijā, jo šobrīd ir vienīgā meitene savā nelielajā kursā. "Kursa biedri vienmēr paskaidro, ja kaut kas nav saprotams, jo ir tādi, kuriem ir bakalaura grāds vai pieredze IT jomā," viņa stāsta. Arī mācībspēki ir zinoši, saprotoši un cilvēcīgi. Studente uzskata, ka tas viss kopumā dod labu rezultātu studijās. Taču vienlaikus Sabīna arī akcentē, ka kursā ir arī students, kuram, tāpat kā viņai, nav iepriekšēja studiju pieredze IT jomā, bet arī viņš veiksmīgi tiek galā ar studijām. Turklāt arī attālinātās studijas nav šķērslis. "Līdz oktobrim mācījāmies klātienē, tad kādu brīdi vēl bija klātienes nodarbības. Novembrī pārgājām pilnīgi attālinātā režīmā, bet man tas netraucēja, turklāt uzskatu, ka IT sfērā tas nesagādā grūtības – strādāt, mācīties un komunicēt attālināti," viņa saka.

Universitāte – galvas trenažierzāle

Vai varētu studēt maģistrantūrā arī bez iepriekšējas sagatavošanās un pieredzes IT jomā? "Studiju programma "Informācijas tehnoloģijas" ir starpdisciplināra, ļoti specifiskas priekšzināšanas nav nepieciešamas, taču šo to no programmēšanas un algoritmiem saprast būtu vēlams," uzskata studente. Taču vienlaikus viņa arī piebilst, ka bez priekšzināšanām var studēt, ja vien ir vēlēšanās un motivācija. Turklāt jābūt gatavam mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties, kā arī papildus lasīt un interesēties par tēmu pašam. Kopumā, domājot par studiju ieguvumiem, jauniete uzskata, ka tie ir spēja mācīties, pacietība un analītiskā pieeja. "Tas ir kā trenēties sporta zālē – jo vairāk trenējies, jo izturīgāks un spēcīgāks kļūsti. Tāpat ir studijās – jo vairāk mācies, jo vairāk pieradini smadzenes šim procesam, līdz ar to pēc tam ir vieglāk, jo, kad aizej strādāt, tev tāpat ir kaut kas no jauna vai papildus jāapgūst. Līdz ar to, prasme mācīties, ātri apgūt zināšanas un tās pielietot, ir tas, ko vajadzētu katram studējošam iemācīties universitātē. Protams, studijas izvēlētajā programmā sniedz arī priekšstatu par nozari – manā gadījumā ekonomiku un IT," stāsta Sabīna.

IT studijas iemācās radošumu un izprast un risināt problēmas pakāpeniski

Sabīna uzskata, ka studijas ekonomikā deva priekšstatu par ekonomiskajiem procesiem, kā arī uzņēmējdarbības pamatprincipiem. "Ja kādu dienu veidošu savu uzņēmumu, uzskatu, ka esmu tam ieguvusi atbilstošas priekšzināšanas. Savukārt, studējot IT, pastiprināti apguvu loģisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes, kas noder jebkurā dzīves sfērā. Mācījos izprast problēmu, sadalīt to pa mazākiem gabaliņiem, uzdevumiem jeb risināt jautājumus pakāpeniski. Šāda pieeja noder arī manā ikdienas darbā," viņa ir pārliecināta. Turklāt Sabīna ir atklājusi, ka viņai inženierzinātnes šķiet radošākas nekā sociālās zinātnes. "Biju par to patīkami pārsteigta. Piemēram, programmēšanā jāmeklē veids, kā uzrakstīt kodu, kā padarīt to vienkāršāku un lasāmāku," viņa stāsta. Iedziļinoties IT, viņu patīkami pārsteidza, ka ir daudz rīku un programmu ekonomistiem, piemēram, datu apstrādē. "Kad mācījos pamatstudijās, galvenokārt datus rēķinājām Excelī, bet šobrīd ir daudz programmu, kas atvieglo darba procesu. Sabīna uzskata, ka ar izglītību IT nozarē var strādāt arī ekonomikā, turklāt nekad nevar zināt, kurā brīdī konkrētās zināšanas var noderēt. "Ņemot vērā tendences, kā attīstās IT nozare, tad zināt kaut ko vairāk par tehnoloģijām, ir noderīgi ikvienam," viņa secina. Arī domājot par savu karjeru, viņa pieņem, ka visticamāk zināšanas ekonomikā un IT jomā ir ļoti labi apvienojamas. "Mūsdienās gandrīz neviena sfēra nav iedomājama bez IT. Ja padziļināti pārzini IT, tas ir liels bonuss," viņa ir pārliecināta.

Lai LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes maģistra studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas" iestātos citu jomu absolventi, nepieciešams veikt iestājpārbaudījumu ar interviju. Iestājpārbaudījuma laikā tiek veiktas pārrunas un pārbaudīta studētgribētāja motivācija un pamata izpratne par procesu digitalizāciju (noderētu zināšanas no http://www.ecdl.lv/ tematiem). Sīkāka informācija, sazinoties ar programmas direktori Rudīti Čeveri: rudite.cevere@llu.lv

Pievienots 14/07/2021