Pārlekt uz galveno saturu

Vides un ūdenssaimniecības absolvente Dagnija Grabuža: "Man svarīgi bija teorētisko zināšanu pielietošana praksē"

Vides un ūdenssaimniecības absolvente Dagnija Grabuža: "Man svarīgi bija teorētisko zināšanu pielietošana praksē"

Jūnijā izcilības diploms nonāca pie Dagnijas Grabužas no Jelgavas, kura absolvēja profesionālā bakalaura studiju programmu "Vide un ūdenssaimniecība". Savu noslēguma darbu viņa izstrādāja par tēmu "Ūdenssaimniecības attīstības projekts jaunā apbūves teritorijā "Mežpūces", Ikšķilē", turklāt Dagnijas vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 9,23 balles.

Absolvente beigusi Jelgavas Centra pamatskolu (agrāk - Jelgavas 3. pamatskola), bet vidējo izglītību ieguva Jelgavas Valsts ģimnāzijā, kur padziļināti apguva matemātiku. Lai arī viņai skolas laikā nebija izteikti mīļākais mācību priekšmets, taču sākotnēji patika vairāki, kas saistījās ar mākslu, kultūru un valodu, bet vēlāk viņai radās interese par eksaktajiem priekšmetiem - matemātiku, fiziku un bioloģiju.

Lai arī Dagnija pēc ģimnāzijas absolvēšanas nebija skaidri izlēmusi par augstskolu, kurā vēlas studēt, viņa bija pārliecināta, ka vides un aizsardzības jautājumi ir gana saistoši. Tā nu viņa izpētīja vairākus studiju programmu piedāvājumus un par savu studiju vietu izvēlējās Vides un būvzinātņu fakultāti. 

Atminoties studiju pirmsākumus, Dagnijai spilgtā atmiņā ir pirmā diena universitātē, kad norisinājās Imatrikulācijas akts. Šajā pasākumā viņa saprata, ka ir nonākusi universitātē, savukārt Azemitologa pasākumā sajuta īpašo piederību studentu saimei. "Neaizmirstams paliks arī attālinātais studiju process, kad viss notika datora ekrānā, bet pēc tam tikšanās klātienes lekcijās. Pēc šī laika varēju vairāk novērtēt nepieciešamību pēc studiju procesa klātienē. Prieks par gūto pieredzi un pasniedzējiem, kuri, neskatoties uz dīvainajiem apstākļiem, spēja rast risinājumu, lai studenti iegūtu zināšanas. Noteikti atmiņā arī paliks gan mācību ekskursijas, gan studiju prakses, kas pavēra plašāku skatu uz inženierzinātnēm," par studiju laiku stāsta absolvente.

Savukārt, lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu vides saimniecībā un vides inženierzinātnē un vides inženiera kvalifikāciju, noslēguma darbs tika izstrādāts par tēmu "Ūdenssaimniecības attīstības projekts jaunā apbūves teritorijā "Mežpūces" Ikšķilē".  "Šī apbūves apgabala teritoriju šobrīd klāj mežs, bet nākotnē teritorijā būs vismaz 80 dzīvojamās mājas. Lai nodrošinātu labāku dzīves kvalitāti jaunajiem iedzīvotājiem, noslēguma darba mērķis bija izveidot visiem vienotu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu, kā arī rast risinājumu ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājumam. Tēmu izvēlējos, jo vēlējos izprast, kā noris ūdenssaimniecības attīstības projektu izstrāde. Man svarīgi bija, ka iegūtās teorētiskās zināšanas varu pielietot praksē. Mans darbs ir apjomīgs, ko nevar salīdzināt ar līdz šim rakstītajiem kursa darbiem vai zinātniski pētniecisko darbu. Bet, pateicoties kursabiedru motivācijai un darba vadītājas atbalstam, to pabeigt bija vieglāk," par savu noslēguma darbu stāsta absolvente.

Dagnijas iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas studiju procesā bija kaut kas jauns un tās viņai noderēs profesionālajā attīstībā. "Pirmajos kursos apgūtais ģimnāzijā kļuva par stingru pamatu jaunajām studiju procesā iegūtajām zināšanām. Pēc tam stimulēja ar kursabiedriem pavadītais laiks darbā un brīvais laiks, kā arī pasniedzēju spēja ieinteresēt savā priekšmetā, kas deva lielu motivāciju turpināt un sasniegt augstus rezultātus. Manuprāt, panākumu atslēga studentiem - būt neatlaidīgiem, spēt un uzdrīkstēties uzdot visdažādākos jautājumus," stāsta Dagnija.

Turpmākie plāni Dagnijai Grabužai saistās tieši ar viņas profesionālo karjeras uzsākšanu un maģistra studijām: "Plāns ir sākt izmantot iegūto diplomu un meklēt tam atbilstošu darbu, kā arī jūlijā iesniegt dokumentus maģistratūrā."

Pievienots 15/07/2022