Pārlekt uz galveno saturu

Ūdens pavēlnieki – vides inženieri

Ūdens kā resurss veido cilvēku, dabu un planētu, uz kuras dzīvojam. Tas ikdienā bieži vien tiek uzskatīts par pašsaprotamu lietu, kas ikvienam pieejams pudelē, mājas krānos vai netālu esošajā upē. Lai ūdens nonāktu pie cilvēka tādā formā, kādā esam raduši to izmantot, nevis iznīcinātu cilvēci, savās zināšanās dalās vides inženieri – profesionāļi, kuri savu izglītību ieguvuši LLU Jelgavā.

LLU īsteno studijas programmā "Vide un ūdenssaimniecība" un sagatavo profesionālus vides inženierus, kuri saprot ūdens dabu un spēj aprēķināt pavasara palu un sausuma radītos upes caurplūdumus un ūdens līmeņus, spēj projektēt un izbūvēt apūdeņošanas un nosusināšanas sistēmas, kas ir pamats veiksmīgai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstībai.

Turklāt vides inženieri saprot hidrotehnisko būvju nozīmi, un spēj pasargāt apdzīvotas vietas no plūdiem, izmantojot gabionus, rievsienas, betona sienas un citus inženiertehniskos risinājumus. Viņi arīdzan prot projektēt zivju ceļus un aizsargdambjus.

Savukārt, lai nodrošinātu iedzīvotājiem tīru dzeramo ūdeni, vides inženieri izstrādā projektus ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus kanalizācijas jomās, spēj attīrīt notekūdeņus un savaldīt lietus ūdeņus apdzīvotās vietās.

Šo profesionāļu atbildības lokā ir arī citi ar vidi saistīti jautājumi: atkritumu apsaimniekošana, vides aizsardzība, inovatīvu vides tehnoloģiju ieviešana.

Par iespējām iegūt augstāko izglītību vides inženierzinātnēs plašāku informāciju var iegūt šeit.

Pievienots 18/05/2020