Pārlekt uz galveno saturu

LBTU pamatdokumenti

Šajā sadaļā iespējams aplūkot dokumentus, kas saistīti ar universitātes Satversmes grozījumiem, tās darbības stratēģiju, kura sevī ietver nākotnes redzējumu, respektīvi, universitātes vīziju, misiju, mērķus un vērtības, pētniecības programmu, tās pamatojumu, pētniecības specializāciju, specializācijas nozares un apakšnozares, prioritāros pētniecība virzienus un tajos darbojošās LBTU struktūrvienības, programmas mērķus, rīcības plānus un sasniedzamo rezultātu rādītājus, Tāpat stratēģija ietver sevī pārvaldības pilnveides programmu un izglītības programmu, tās pamatojumu, specializāciju, mērķus, rīcības plānus un sasniedzamo rezultātu rādītājus.

Intelektuālā īpašuma pārvaldības koncepcijas galvenie mērķi ir radīt iespēju attīstīties ikvienam intelektuālajam īpašumam LBTU, veicināt universitātes zinātnisko un tehnoloģisko progresu, kā arī garantēt iespēju darbiniekiem un studentiem viņu izgudrojumus, atklājumus un jaunradījumus īstenot pēc iespējas sabiedrībai draudzīgākā veidā. Vairāk par intelektuālā īpašuma pārvaldības koncepciju var uzzināt nolikumā. 

Universitātes publiskie pārskati ietver sevī ikgadējo izdevumus par universitātes darbības rezultātiem attiecīgajā kalendārajā gadā, savukārt darba koplīguma nolikumā var apskatīt grozījumus un papildinājumus, kas veikti kopīgi vienojoties arodbiedrības un darba devēju pārstāvjiem.