Pārlekt uz galveno saturu

Jaunā ainavu arhitekte Lauma Melece izstrādā risinājumus par ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanu apdzīvotās vietās ar reljefu

Attēla autors: No LLU arhīva

Lauma Melece ir no Smiltenes un par savu studiju vietu izvēlējās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultāti (LBTU MVZF) Jelgavā. Lauma ir divkārtēja LBTU absolvente un universitātē ieguva gan bakalaura grādu, gan maģistra grādu studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana". Studiju laikā uzrādīja augstus sasniegumus un viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,3 balles, līdz ar to kļuva par izcilības diploma īpašnieci.

Absolvente līdz 10. klasei mācījās Smiltenes Centra vidusskolā, bet 12. klasi absolvēja Smiltenes vidusskolā. Kā stāsta L. Melece, tad viņas mīļākie mācību priekšmeti bija mājturība un vizuālā mākslā, tādējādi beigusi arī Smiltenes Mākslas skolu, kas ielika stingrus pamatus viņas radošajās izpausmēs - zīmēšanā un gleznošanā. Par skolas laiku viņa atceras: "Katrs skolotājs ar savu atdevi mācību procesā un skolnieku izglītošanā dāvāja piemēru un zināšanas, kas mudināja turpināt izaugsmi."

Lauma vienmēr ir mērķtiecīga un disciplinēta, līdz ar to šīs rakstura īpašības viņu mudināja mācīties un neapstāties pie sasniegtā. Iegūstot vidējo izglītību, viņa nonāca LBTU un turpināja pilnveidot ne tikai sevi, bet arī savas zināšanas. "Pēc vidusskolas absolvēšanas skaidri nezināju, kur doties studēt, bet zināju, ka vēlos apgūt radošu profesiju. Izskatot plašo studiju programmu piedāvājumus dažādas universitātēs, manu uzmanību pievērsa studiju programma "Ainavu arhitektūra un plānošana". Iepazīstoties ar studiju programmas aprakstu, tā piedāvāja radošu un dinamisku studiju procesu, iegūstot daudzpusīgas zināšanas, kas sniedz iespējas izvēlēties sev piemērotāko profesionālās darbības virzienu," stāsta maģistra grāda īpašniece L. Melece.

No studiju laika viņai visspilgtāk atmiņā palikušas mācību ekskursijas, kurās varēja apskatīt vairākus labās prakses piemērus Latvijā, piemēram, gājēju promenādi un Brīvības ielu Ogrē, Alūksnes ezera apkārtni un Cēsu pils parku. "Šīs ekskursijas ne vien sniedza jaunas zināšanas, iespaidus un teorijas pārbaudīšanu praksē, bet arī veicināja kursabiedru saliedēšanos, kas bija nozīmīgs aspekts visā studiju procesā, īpaši grupu darbu veikšanā," papildina absolvente.

Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, viņa izstrādāja noslēguma darbu par tēmu "Ilgtspējīgi lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi apdzīvotās vietās ar reljefu". Par savu darbu absolvente skaidro: "Apskatīju trīs apdzīvotas vietas Vidzemē – Smilteni, Trikātu un Brenguļus, kas novietojas Abula upes krastos. Aizraujošākais bija teritoriju izpētes process, jo tās bija jāapseko neilgi pēc lietus vai tā laikā, izvērtējot esošos lietusūdens apsaimniekošanas risinājumus un konstatētu problēmvietas."

Šo tēmu ainavu arhitekte izvēlējās, jo lietusūdens ir aktuāla problēma apdzīvotās vietās, kur ir izmainīta dabiskā ainava un dominē cietais segums. "Reljefa situācija pastiprina lietusūdens negatīvos aspektus – veicina nevienmērīgu mitruma daudzumu augsnē, zemāko vietu applūšanu, strauju ūdens noteci un ūdenstilpju piesārņošanos. Klimata pārmaiņu ietekmē palielināsies nokrišņu intensitāte un biežums, kas vēl vairāk saasinās esošās problēmas," par tēmas aktualitāti norāda Lauma, pieminot, ka "lielākais izaicinājums maģistra darba izstrādē bija laika plānošana, lai salāgotu darba rakstīšanu ar darbu un privāto dzīvi, kā arī iekļautos noteiktajos termiņos."

Studijas universitātē viņai sniedza gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas, kas dod stabilu pamatu profesionālajai karjerai. Lauma atzinīgi novērtē iegūtās zināšanas darbā ar datorprogrammām, ar kurām pirms studiju uzsākšanas nebija saskārusies. Tāpat jaunā ainavu arhitekte studiju laikā pierādīju sev, ka spēju vairāk nekā sākotnēji domāja, kas radīja neizmērojamu gandarījumu par paveikto un ieguldīto darbu studiju procesā.

Lauma, uzsākot studijas, nebija izvirzījusi plānu par izcilības diploma iegūšanu: "Ja godīgi, tad pat nebiju iedomājusies, ka to varētu saņemt. Darīju visu pēc labākās sirdsapziņas, lai pati justos priecīga par rezultātu." Jāatzīmē, ka absolvente studiju laikā bija arī Valsts finansēto stipendijas ieguvēja.

Stāstot par nākotnes plāniem, Lauma Melece ir pārliecināta, ka vēlas izmantot iegūtās zināšanas ainavu arhitektūras jeb ainavu inženiera darba vidē un pilnveidot sevi, lai sasniegtu arvien jaunas virsotnes.

Pievienots 31/01/2024