Pārlekt uz galveno saturu

Absolvente Olga Morozova uzkrāj vērtīgu profesionālo pieredzi un ar konkrētu mērķi turpina studijas pēc 10 gadu pārtraukuma

Attēla autors: No LLU arhīva

Olga Morozova ir divkārtēja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (LBTU ESAF) absolvente. Iegūstot profesionālā bakalaura grādu komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju, pēc vairāku gadu pārtraukuma Olga turpināja savu izglītības ceļu profesionālā maģistra studiju programmā "Uzņēmējdarbības vadība" un kļuva par izcilības diploma īpašnieci, pierādot savas augstās darba spējas, zināšanas un mērķtiecību.

Absolvente ir no Olaines un skolas laiku pavadīja Olaines 2. vidusskolā. Kad vidusskolā bija jāizdara izvēle par virzienu, kuru vēlas apgūt padziļinātāk, tad zināja, ka tā būs matemātika. Olga vienmēr bija ieinteresēta meklēt savus risinājumus, lai gan citreiz ceļš bija garāks, tomēr nozīmīgi bija saprast uzdevuma būtību un risinājuma ideju. Olgu skolā saistīja ne tikai mācību priekšmeti, kur bija formulas un cipari, bet arī zīmēšana un darbošanās izrādēs.

Par skolas laiku viņa atceras: "Pabeidzu skolu jau daudzus gadus atpakaļ, bet joprojām ar ļoti siltām atmiņām atceros savu algebras un ģeometrijas skolotāju, kurš bija pārliecināts, ka jāskaidro tik ilgi, kamēr visi skolēni klasē izpratīs mācību vielu. Tikmēr es bieži vien jau varēju paspēt izpildīt mājasdarbus. Tāpat ar siltām atmiņām atceros latviešu valodas skolotāju, kuras pieeja bija stingra, bet iemācīja nepadoties grūtos brīžos, bet darīt tā, lai gūtu panākumus mācībās."

Iegūstot vidējo izglītību, Olga iestājās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) īstenotajā nepilna laika studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" un kļuva par tās absolventi. Par savu izvēli viņa stāsta: "Kad bija jāizdara izvēle par augstskolu, es iepazinos ar piedāvāto studiju programmas plānu, kas man šķita saistoša un, protams, arī augstskolas atrašanās vietai bija nozīmīga loma, turklāt arī programma ir cieši saistīta ar matemātiku. Šī programma toreiz ļoti iedvesmoja ar savu dažādību un iezīmēja manā galvā turpmākas perspektīvas, teiksim tā - trāpīja sirdī. Savukārt, kad pienāca īstais brīdis iestāties maģistru studiju programmā, man pat nebija šaubu, kurā universitātē es to darīšu, jo mans mērķis bija turpināt iesākto."

No studiju laika visspilgtāk Olgai palicis prātā viņas studiju kurss, kas bija draudzīgs, pretimnākošs un saliedēts: "Man ļoti paveicās ar grupu, jo tā bija fantastiska. Domājot par maģistra studijām, jau pēc pirmās telefona sarunas ar programmas direktori, sapratu, ka šī studiju programma būs īstā. Pat nevarēju sagaidīt to dienu, kad varēšu iesniegt dokumentus un uzsākt jaunu dzīves etapu. Esmu pateicīga viņai par motivāciju un emocionālo atbalstu visā studiju laikā, tāpat esmu pateicīga savai prakses un noslēguma darba vadītājai Inārai Jurgenai. Viņa gan prakses, gan noslēguma darba rakstīšanās laikā neļāva atslābst, vienmēr bija atvērta komunikācijai un konsultācijām. Arī docente Romēna Šulca ir viena no pasniedzējam, kura paliks atmiņā. Viņa mani pārliecināja, ja šķiet, ka viss ir bezcerīgi grūti, tad jāturpina darīt un viss izdosies, jo mēs esam stiprāki nekā domājam."

Studiju laikā Olgas vidējā svērtā atzīme bija 9,55 balles un arī savu noslēguma darbu "Jaunieviestās personāla kompetenču, snieguma novērtēšanas un individuālās mēnešalgas noteikšanas sistēmas analīze valsts pārvaldes iestādē "Ieslodzījuma vietu pārvalde"" izstrādāja un aizstāvēja veiksmīgi. Par noslēguma darbu Olga stāsta: "Kad iestājos maģistra studiju programmā, es jau zināju par ko rakstīšu. Lai gan sākotnēji nebija noformulēts darba nosaukums, bet ideja bija gatava. Es gāju studēt ar pārliecību un konkrētu mērķi. Noslēguma darba rakstīšana bija laikietilpīgs process un bija brīži, kad šķita, ka nekas nav tā kā vajadzētu. Tad es centos ieelpot un izelpot, izlasīt jau esošo materiālu un turpināt iesākto darbu. Manuprāt, nozīmīgi ir noteikti savam darbam termiņus."

Olgas darba tēma bija saistīta ar viņas esošo darba vietu, ieņemamo amatu un darba procesiem ikdienā. Viņas pētījuma aktualitāti pamato fakts, ka valstī nav izstrādāti vienoti kritēriji un metodes valsts pārvaldes nodarbināto individuālās mēnešalgas noteikšanai. "Manā darba viens no galvenajiem secinājumiem bija tas, ka jaunieviestā atalgojuma sistēma iestādē nedod vēlamo motivāciju lielākai nodarbināto daļai. Ierobežotā finansējuma ietvaros atalgojuma izmaiņas nav būtiskas un kopumā ar vispārējo inflāciju nodarbinātajiem nav izteikti jūtamas, tāpat arī nodarbinātajiem pilnā apmērā nav skaidri individuālie novērtēšanas kritēriji. Nosakot individuālo mēnešalgu iestādei, rūpīgi jāizvērtē un jāpilnveido darba apjoma, kā arī darba snieguma novērtēšanas kritēriji, lai noturētu esošos un piesaistītu jaunus darbiniekus. Aptaujas laikā iegūtie rezultāti ļāva novērtēt nodarbināto viedokļus par vairākiem interesējošiem darba jautājumiem, kas noteikti var ietekmēt turpmāko iekšējo komunikāciju un darba organizāciju iestādē," skaidro Olga.

Iestājoties maģistru studiju programmā, Olgas mērķis nebija iegūt izcilības diplomu, bet gan absolvēt, saņemt kvalifikāciju un augstākās izglītības diplomu. "Manuprāt, atbildības sajūta un vēlēšanas padarīt darbu tā, lai pašai nav kauns, ir mana panākumu atslēga. Es vienmēr cenšos savus darbus paveikt tā, lai pašai patīk. Ņemot vērā, ka pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas pagāja 10 gadi, esmu papildu teorētiskajām zināšanām uzkrājusi arī vērtīgo darba pieredzi, kas kopumā palīdzēja arī maģistru studijās."

Studiju laikā absolvente atguva vēlmi neapstāties mācību procesā, ieguva pārliecību, ka visas iepriekšējas pūles nav veltīgas un vienmēr jāturpina iet uz priekšu. "Esmu pārliecināta, lai gan studiju process ir noslēdzies, tāpat jāturpina nepārtraukti pilnveidot savas profesionālās spējas. Protams, esmu ieguvusi arī pašpārliecību par sava darba rezultātu."

Par saviem nākotnes plāniem Olga Morozova atklāj, ka plāno turpināt uzkrāt praktisko pieredzi sava darbā un pilnveidoties profesionāli. "Es burtiski vienā laikā ar studiju uzsākšanu maģistra studiju programmā mainīju arī savu amatu iestādē, līdz ar to arī atbildība ir augstākā. Iegūtā augstākā izglītība un darba pieredze dod augstākās perspektīvas turpmākai karjeras izaugsmei valsts pārvaldē."

Pievienots 24/04/2024