Pārlekt uz galveno saturu

Divkārtēja LBTU izcilības diplomu ieguvēja Dana Lūse: Ainavu arhitekts uzlabo sabiedrības dzīves kvalitāti

Attēla autors: No LLU arhīva

Dana Lūse ir no Rīgas un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) nonāca pēc vidusskolas absolvēšanas. Viņa ieguvusi gan bakalaura grādu, gan maģistra grādu studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana" Meža un vides zinātņu fakultātē (MVZF). Pateicoties viņas centībai un augstajiem rezultātiem studiju laikā, absolvente ieguva īpašu izcilības diplomu jau otro reizi, kas ir apliecinājums izcilām un teicamām sekmēm visos studiju gados.

Skolas gaitas Dana aizvadīja Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Kā pati stāsta, tad vienmēr viņu saistīja literatūra un radošie mācību priekšmeti – vizuālā māksla un mājturība. Absolvente ir pārliecināta, ka katrs skolotājs ir atstājis zināmu zināšanu artavu un viņa ir pateicīga ikvienam, kurš dalījās ar savu pieredzi un kompetencēm.

Pēc ģimnāzijas absolvēšanas viņa apskatīja vairākus augstskolu studiju programmu piedāvājumus un nonāca Jelgavā. "Lai gan sākotnēji LBTU nebija mana primārā izvēle, saprotu, ka tā bija pareizā izvēle un priecājos par lēmumu studēt tieši šeit," stāsta absolvente. Studēt ainavu arhitektūrā un plānošanu viņa izvēlējās ar pārliecību, jo šī nozare ir ar lielu pievienoto vērtību, jo gan kvalitatīva ārtelpa, gan vides pieejamība sabiedrībai mūsdienās ieņem arvien nozīmīgāku lomu.

Turpināt studijas maģistra studiju līmenī bija pašsaprotams lēmums, jo Dana vēlējās iegūt ainavu arhitekta kvalifikāciju. "Augstākā līmeņa studijas sekmēja manu izpratni par ainavu arhitekta profesiju un cik plašu zināšanu loku tā aptver. Pateicoties iegūtajām prasmēm, varu strādāt gan ar publisko, gan privāto ārtelpu, kā arī specializēties sev interesējošā virzienā," tā absolvente.

Savukārt par studiju laiku viņa papildina: "Maģistra un bakalaura līmeņa studiju programmas ir atšķirīgas. Maģistra līmeņa studiju priekšmetos analizējām lielmēroga ainavas, koncentrējāmies uz rekomendāciju un attīstības vīziju izstrādi, turklāt ir obligāta prakse pilnu semestri, kas palīdz vairāk iejusties darba vidē, saprast būvniecības procesu, kā arī pierāda šīs nozares izaicinājumus ikdienā. Tā kā katra teritorija atšķiras viena no otras, tad vienmēr darbā ir kas jauns atklājams un izzināms. Ainavu arhitekta darba vērtība ir tā, ka ar savu darbu vari uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti."

Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, Dana savā studiju noslēguma darbā analizēja rīkus Rīgas vēsturiskā centra (RVC) parku identitātes un vēsturiskā rakstura saglabāšanai. "Maģistra darba tēmu izvēlējos, jo RVC parkiem ir būtiska loma Rīgas pilsētvides kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšanā un tie veido centra zaļo "mugurkaulu", taču pašlaik arvien vairāk novērojama parku pārbagātināšana ar dažādiem jauniem vides objektiem un arī zaļās struktūras mazināšanās," par savu izstrādāto maģistra darbu stāsta Dana.

Absolvente maģistra darbā apkopoja informācija par parku lomu pilsētvidē, izpētīja ārvalstu piemērus kultūrvēsturisko parku plānošanā un pārvaldībā, tāpat detalizētāk analizēja RVC parku vēsturisko transformāciju, normatīvo ietvaru un ārtelpas dažādu laika periodu uzslāņojumu. Balstoties uz literatūras analīzi, kā arī esošās situācijas izpēti, Dana izstrādāja plānošanas rekomendācijas RVC parku publiskās kvalitātes uzlabošanai.

Par noslēguma darba rakstīšanas procesu viņa atminas, ka tas bija izaicinoši, jo bija liels pieejamās informācijas apjoms, tādējādi vajadzēja atrast balansu starp literatūras pētīšanu un rekomendāciju izstrādi. "Atšķirībā no bakalaura darba, kad tika izstrādāts būvprojekts par Āgenskalna Jaunatnes dārza labiekārtošanu, maģistra studiju noslēguma darbā bija nepieciešams grafiski attēlot izvēlēto tēmu – caur individuāli izstrādātiem modeļiem un rekomendācijām, kas varētu kalpot kā vadlīnijas arī citu teritoriju attīstībai," piebilst izcilības diploma ieguvēja.

Stāstot par nākotnes tuvākiem un tālākiem plāniem, Dana plāno turpināt strādāt nozarē un gūt pieredzi.

Ja arī tu vēlies pievienoties Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) studentu pulkam rudenī, uzņemšana LBTU pamatstudiju un maģistra studiju programmās notiks no 16. jūlija līdz 22. jūlijam gan elektroniski, gan klātienē. Vairāk informācijas par uzņemšanas nosacījumiem uzzini LBTU mājaslapā

Pievienots 04/06/2024