Pārlekt uz galveno saturu

No 1. jūlija LBTU darbību sāk jaunā vadības komanda

Attēla autors: No LLU arhīva

Līdzšinējās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) rektores, profesores Irinas Pilveres un viņas vadības komandas pilnvaru laiks noslēdzās jūnija beigās, līdz ar to darbu no 1. jūlija sāk jaunā universitātes rektore, profesore Irina Arhipova. Kopā ar viņu darbu sāk arī jauna vadības komanda, ar kuru I. Arhipova 14. jūnijā iepazīstināja LBTU Padomi.

Kā informēts iepriekš, 22. maijā LBTU Konventā ar 104 balsīm par jauno universitātes rektori ievēlēta profesore Irina Arhipova. Viņa bija LBTU zinātņu prorektore un universitātes vadības komandā strādā nepilnus piecus gadus, pirms tam pildot arī Konventa priekšsēdes pienākumus. Profesore augstāko izglītību ieguvusi matemātikas nozarē un ir Dr.sc.ing. inženierzinātņu doktors. Profesionālo darbību LBTU sākusi no 1991. gada, pakāpeniski attīstot gan akadēmiskā, gan administratīvā darba karjeru, vadījusi tolaik universitātes Zinātnes daļu un bijusi ilggadēja jaunizveidotās Informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāne. Vēlāk plašu profesionālā darba pieredzi ieguvusi, vadot Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamentu. Paralēli administratīvajam darbam profesore visus gadus nepārtraukti ir lasījusi lekcijas studentiem, ir vairāku mācību grāmatu autore augstākajā matemātikā un statistikā, kā arī bijusi aktīva zinātniskajā pētniecībā. I. Arhipovas kā zinātnes prorektores pārraudzībā universitātes kolektīvs pēdējos gados ir būtiski kāpinājis zinātniskā darba rezultātus, kā arī definējis stratēģiskās specializācijas virzienus biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs, kas nostiprināti LBTU Attīstības stratēģijā.

Rektores Irinas Arhipovas vadības komandā strādā zinātņu prorektors, profesors Gatis Vītols, studiju prorektore, profesore Ilze Beitāne un finanšu prorektors, profesors Linards Sisenis. Visiem prorektoriem ir ilggadēja darba pieredze universitātē, un viņi ir tās absolventi, pēc studiju beigām sākot karjeru akadēmiskajā vidē.

Profesors un vadošais pētnieks Gatis Vītols vadīja Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti (IITF) un bija tās dekāns. Augstāko izglītību ieguvis Jelgavā, studējot bijušajā LLU Informācijas tehnoloģijas fakultātē pamatstudiju programmā "Datorvadība un datorzinātne" un augstākā līmeņa studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas". Aizstāvot promocijas darbu 2012. gadā, ieguvis inženierzinātņu doktora grādu informācijas tehnoloģijās. Profesionālo darbību universitātē sācis maģistra studiju laikā 2007. gadā un pakāpeniski attīstījis gan akadēmisko, gan administratīvā darba karjeru LBTU. Jau studiju laikā vadījis fakultātes studējošo pašpārvaldi un darbojies Studiju padomē un Konventā kā students. Vēlāk ieguvis universitātes kolektīva uzticību un kā darbinieks ievēlēts LBTU Senātā un Konventā. G. Vītolam ir plaša pieredze starptautisku zinātnisku projektu vadībā, kā arī sadarbībā ar uzņēmējiem un Jelgavas pašvaldību pētniecisko projektu īstenošanā. Viņa zinātniskās intereses saistītas ar digitālo risinājumu ieviešanu transporta sektorā, pilsētvides mobilitātes jautājumiem un informācijas sistēmu attīstīšanu.  Zinātniskās darbības rezultāti apkopoti vairāk nekā 50 zinātniskajās publikācijās.

Profesore un vadošā pētniece Ilze Beitāne jau nepilnu gadu ir LBTU studiju prorektore un augstākajā vadībā sāka darbu iepriekšējās rektores Irinas Pilveres komandā. Augstāko izglītību visos līmeņos ieguvusi LBTU, bakalaura līmenī absolvējot bijušo Pārtikas tehnoloģijas fakultāti un maģistra līmenī studējot programmā "Ekonomika", kur specializējusies virzienā "Uzņēmējdarbība un vadība". Inženierzinātņu doktora grādu 2008. gadā ieguvusi pārtikas zinātnē. Akadēmisko karjeru mācībspēka statusā sākusi doktora studiju laikā un no 2005. gada pakāpeniski attīstījusi studiju virzienu un kursus, kas saistīti ar uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem. Lasa lekcijas gan Latvijā, gan starptautiskajā vidē, turklāt izglīto uztura jautājumos dažādu nozaru pārstāvjus. Savu profesionālo kompetenču dēļ iekļauta Veselības ministrijas Uztura padomē. Aktīva LBTU Senāta un Konventa locekle. Administratīvā darba pieredzi I. Beitāne ieguvusi, vadot LBTU Zinātnes un projektu attīstības centru. Turklāt pēdējos gados profesores pārraudzībā veiksmīgi īstenoti universitātes attīstībai būtiski projekti "LLU Pārvaldības pilnveide" un "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskās specializācijas jomās".

Profesors un vadošais pētnieks Linards Sisenis vadīja Meža un vides zinātņu fakultāti (MVZF) un bija tās dekāns. Augstāko izglītību visos līmeņos ieguvis LBTU, izvēloties studijas mežzinātnē, kas 2013. gadā noslēdzās ar promocijas darba aizstāvēšanu un doktora grāda ieguvi mežzinātnē. Savulaik universitātē darbu sācis savu bakalaura studiju laikā, būdams pirmā kursa students. Tobrīd kā Medību laboratorijas vadītājs un vēlāk kļuvis par bijušās Meža fakultātes dekāna vietnieku saimnieciskajos jautājumos. Paralēli izglītības ieguvei attīstījis universitātē gan akadēmiskā darba, gan saimnieciski administratīvā darba karjeru, un jau 25 gadus nepārtraukti universitāte ir profesora vienīgā darba vieta. Fakultātē izveidojis Tālākizglītības centru un bijis tā vadītājs. Ieguvis LBTU kolektīva uzticību un divus sasaukumus pilda arī Konventa priekšsēža vietnieka pienākumus. Pēdējo septiņu gadu laikā L. Siseņa vadībā Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) galvenajā ēkā un tās teritorijā īstenoti vērienīgi atjaunošanas darbi, uzbūvēta un iekārtota LBTU Starpnozaru laboratorija, attīstot studiju un zinātnes infrastruktūru gan fakultātes, gan universitātes līmenī.

Rektora izraudzīšanās process ir LBTU Padomes atbildība, kas jau aizvadītā gada beigās izsludināja publisku konkursu uz rektora amatu. Tajā pieteicās trīs pretendenti, bet balsojumam Konventā pēc vairāku kārtu izvērtēšanas tika virzītas divas pretendentes – profesores Irina Arhipova un Andra Zvirbule. Jaunās rektores un viņas prorektoru komandas pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Pievienots 01/07/2024