Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums rudens semestra laikā - nav noteikta
Kārļa Ulmaņa stipendija ESAF , VMF , IITF , LPTF , MVZF 210 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums līdz 31.martam - nav noteikta
Freedom Scholarships for LBTU students from Ukraine IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 300 eiro (from February to July) for several students Scholarships regulation pieteikšanās noslēgusies 6 lēmums pieņemts
Jāņa Rūvalda stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 300 EUR 1 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 7 lēmums pieņemts
Pētera Birkerta stipendija ESAF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums aprīlis - informācija fakultātes dekanātā
Kazimira Špoģa stipendija ESAF līdz 400 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
Sociālā stipendija "Studētgods" IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 175 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies - -
LBTU Studējošo pašpārvaldes stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 40 EUR 2 Stipendijas nolikums pieteikšanās noslēgusies 1 lēmums pieņemts
Jāņa Vanaga stipendija ESAF 182 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30. aprīlim - informācija fakultātes dekanātā
Mirdzas Oškalnes stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 1500 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums maijā - nav noteikta
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas stipendija LPTF , MVZF , ESAF 500 EUR (vienreizēja izmaksa) 2 Stipendijas nolikums pavasara semestrī - nav noteikta
Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas ESAF 250 EUR (vienreizēja izmaksa) 1 Stipendijas nolikums jūnijs - nav noteikta
Jāņa Čakstes stipendija ESAF , VMF , IITF , LPTF , MVZF 224 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30. aprīlim - nav noteikta
Valsts finansētā stipendija IITF , LPTF , MVZF , VMF , ESAF 140 EUR (no 2022.gada janvāra) vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums septembrī - informācija fakultātes dekanātā
Senāta stipendija ESAF , VMF , IITF , LPTF , MVZF 196 EUR 1 Stipendijas nolikums līdz 30. aprīlim - nav noteikta
  • IITF - Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MVZF - Meža un vides zinātņu fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • LPTF - Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte