Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LBTU.

 

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Monogrāfijas manuskripta "Agrārā reforma: zemnieku atdzimšana un attīstība" sagatavošanai (S498) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lauksaimniecības un mežsaimniecības ietekme uz lauku telpu – ekonomiskie un sociālie aspekti LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Ūdensnoteku (novadgrāvju) sateces baseinu automātiskās ģenerēšanās rīka izveide (S481) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Latvijas vietējās bites populācijas ģenētiskā materiāla izpēte un saglabāšana (S490) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Labas prakses vadlīnijas perorālai lietošanai paredzētu veterināro zāļu manuālai iejaukšanai barībā (S500) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Kultūraugu ražības prognozēšanas metodiku izvērtēšana un jaunu metodiku izstrāde (S501) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Vadlīniju izstrāde par dzīvnieku veselības apmeklējumu organizēšanu un pilotprojekta īstenošana izstrādāto vadlīniju efektivitātes novērtēšanai (S482) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lauksaimniecības dzīvnieku radīto siltumnīcefektu gāzu (SEG) un amonjaka emisiju novērtēšana un uzskaite konvencionālās un bioloģiskās saimniekošanas apstākļos (S489) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) aktualizēšana lauksaimniecības virzībai uz dekarbonizāciju (S487) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Par veterināro zāļu un veterinārmedicīnisko pakalpojumu pieejamību (S483) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Increase – Intelektuālas pārtikas pākšaugu ģenētisko resursu kolekcijas Eiropas lauksaimniecības pārtikas sistēmām (S475) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas padziļināts izvērtējums un pasākumi pārtikas izšķērdēšanas mazināšanai (S499) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Vietējo pārtikas produktu veicināšanas un aizsardzības pasākumi Eiropas Savienības valstīs LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Komerciālo lauku saimniecību ienākumu veidošanās un nozaru starppatēriņa analīze LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Atbalsts investīcijām ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai LBTU 2024. gadā (S491) LR Zemkopības ministrijas subsīdijas

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit