Pārlekt uz galveno saturu

K. Ulmaņa stipendiju saņems četri LBTU studējošie

Attēla autors: No LLU arhīva

3. septembrī Latvijas valsts ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa dzimtas mājās "Pikšas" tika atzīmēta  viņa 146. jubileja un sveikti Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU, iepriekš LLU) stipendiāti, kuri 2023./2024. studiju gadā saņems K. Ulmaņa vārdā nosaukto stipendiju. Stipendijas apliecības studējošajiem pasniedza LBTU rektore Irina Pilvere.

K. Ulmaņa stipendija LBTU tiek piešķirta jau 33 gadus un tai var pretendēt ikviens universitātē studējošais, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu par Latvijas pirmās brīvvalsts laiku un tajā notikušajiem procesiem.

2023./2024. studiju gadā stipendiju saņems akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ekonomika" studente Luīze Bādere, otrā līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterinārmedicīna" studente Elza Lote Buša, akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" studente Gunda Glāzere un profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" studente Alise Glūzda.

Luīze Bādere ir no Kurmāles pagasta Kuldīgas novadā. Pamatizglītību ieguvusi Vilgāles pamatskolā, bet vidējo izglītību – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Stipendijas konkursā izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu "Lauksaimniecības nozares ekonomiskā analīze Latvijas pirmās brīvvalsts laikā (1918 – 1940)".

"Skolas laikā piedalījos latviešu valodas, literatūras, informātikas, matemātikas un mājturības olimpiādēs, kurās arī guvu godalgotas vietas. Aktīvi piedalījos visos skolas konkursos un pasākumos. 2 reizes esmu izvirzīta uz Labāko skolēnu pieņemšanu pie Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas. Programmas "Junior Achievement Latvia" ietvaros darbojos SMU, kurā veidoju pašdarinātas rotas un bērnu rotaļlietas," par sevi stāsta Luīze.

Izcili studiju sasniegumi viņai ir arī universitātē, jo Luīze pirmajā studiju gadā uzrādījusi visaugstākās sekmes starp saviem kursabiedriem programmā "Ekonomika" un šoruden turpinās studijas 2. kursā. Papildus praktisko pieredzi guvusi kā laukstrādniece zemnieku saimniecībā vasaras periodos, no kurām saņemta rekomendācija stipendijas konkursā. Iesaistās arī universitātes ārpus studiju dzīvē un darbojas savas fakultātes pašpārvaldē.

Elza Lote Buša ir no Raiskuma pagasta Cēsu novadā. Vidējo izglītību ieguvusi Cēsu Valsts ģimnāzijā un šoruden sāks savu pēdējo studiju gadu programmā "Veterinārmedicīna". Stipendijas konkursā izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu "Cūku un govju infekcijas slimības Latvijas pirmās brīvvalsts laikā un to aktualitāte mūsdienās Latvijā".

"Saistībā ar lauksaimniecības pētījumiem esmu pētījusi cūku pēcatnešanās disgalaktiju cūku saimniecībā "Skalderi", bet par govīm esmu pētījusi metrīta, apgrūtinātu dzemdību un pēcdzemdību gulēšanas, teļu diarejas slimības saimniecībā "Lādes piens". Veicu apjomīgu pētījumu par varžu fizioloģiju, pētot kā apkārtējās vides temperatūra ietekmē to vielmaiņu un respiratoro sistēmu. Esmu pētījusi jēru ūdens mutes slimību, kā arī dažādus darbus rakstījusi par mazo dzīvnieku iekšķīgajām un infekciju slimībām," par savu pētniecisko darbību stāsta Elza Lote.

Studiju laikā guvusi praktisko pieredzi SIA "Lādes piens", kas rekomendējusi Elzu Loti stipendijas saņemšanai, veterinārārstiem Baibas Priednieces un Mārtiņa Porīša. Tāpat studenti stipendijas ieguvei rekomendējis arī Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko un LBTU badmintona treneris Kristiāns Rozenvalds. Ārpus studijām un praksēm Elza Lote nodarbojos ar badmintonu, pārstāvot fakultāti un universitāti dažādās sacensībās,  bet šobrīd vairāk nodarbojas ar aktīvo atpūtu dabā.

Gunda Glāzere ir no Jaunpiebalgas Cēsu novadā. Vidējo izglītību ieguvusi Jaunpiebalgas vidusskolā un paralēli mācījusies arī Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā, iegūstot diplomu vizuāli plastiskajā mākslā. Šajā rudenī Gunda uzsāk pēdējo studiju gadu programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas". Stipendijas konkursā izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu "Kārļa Ulmaņa darbība un ieguldījums piensaimniecībā līdz 1938. gadam".

"Vidusskolas laikā izmantoju iespēju piedalīties Erasmus+ projektos Itālijā un Spānijā. Esmu izstrādājusi pētniecisko darbu konkursam „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki", kā rezultātā ieguvu divu dienu izzinošu ceļojumu uz Eiropas Parlamentu Briselē pie deputātes Ineses Vaideres. Šie projekti palīdzēja attīstīt komunikācijas prasmes, tādēļ studiju laikā piedalos akcijā "ESN Buddy system", kur jau otro gadu esmu kā mentors - palīgs ārzemju studentiem," par sevi stāsta Gunda.

Ārpus studijām Gunda ir aktīva savas fakultātes un universitātes pašpārvaldes pārstāve, iesaistās pasākumu organizēšanā studentiem un iepazīstinājusi ar studiju iespējām arī topošos studentus akcijā “Vidusskolēns – studenta sekotājs”.

Praktisko darba pieredzi paralēli studijām guvusi AS "Smiltenes piens" un SIA "Piebalgas alus". Stipendijas iegūšanai Gundu rekomendējusi LBTU Studējošo pašpārvaldes vadītāja Renāte Silakalne.

Alise Glūzda ir no Penkules pagasta Dobeles novadā. Vidējo izglītību ieguvusi Dobeles Valsts ģimnāzijā un paralēli mācījusies Dobeles Mākslas skolā. Šajā rudenī Alise sāk savu pēdējo studiju gadu programmā "Lauksaimniecība". Stipendijas konkursā izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu "Augļkopības nozares attīstība Latvijā 20. gadsimta 20. – 30. gados".

Alisi stipendijas saņemšanai rekomendējusi zemnieku saimniecība "Sējas", kurā viņa ir guvusi praktisko darba pieredzi kā Graudu laboratorijas asistente.

"Alise atbildīgi un precīzi izpildīja dotos uzdevumus, kā arī ātri apgūst jaunu un sarežģītu informāciju. Spēj patstāvīgi strādāt, pieņemt motivētus lēmumus, piemīt ļoti labas komunikācijas prasmes un labas prasmes strādāt lielā komandā. Alise labi orientējas ar lauksaimniecību saistītajos jautājumos un ir ieinteresēta tālākā attīstībā," tā par studenti izsakās zemnieku saimniecības "Sējas" īpašnieks Āris Burkāns.

Studente ir zinātkāra un nepārtraukti sevi pilnveido, līdz ar to piedalījusies dažādos semināros, kā arī savas fakultātes organizētajā konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība".

Kārļa Ulmaņa stipendija ir 20. gs. 90. gados LBTU izveidota stipendiju programma, lai atbalstītu izcilus studentus, kuriem ir labas sekmes studijās, aktīva sabiedriskā darbība un kuri pievērsušies zinātniski pētnieciskā darba izstrādei par K. Ulmaņa dzīves un darbības laiku. Tā ik gadu tiek pasniegta bijušā valstsvīra dzimtajās mājās "Pikšas" septembra sākumā, kad tiek atzīmēta viņa dzimšanas diena.

Pievienots 04/09/2023