Pārlekt uz galveno saturu

Skolēni un tehnikumu audzēkņi aicināti piedalīties Jauno būvnieku skolā

Attēla autors: No LLU arhīva

2024. gada pavasarī Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) mācībspēki un studējošie organizēs ikgadējās nodarbības "Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā", kurā aicināti piedalīties vidusskolēni un tehnikumu audzēkņi, kuri vēlas iepazīt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU, iepriekš LLU) un savu nākotnes profesiju būvniecībā. Nodarbības sāksies 6. aprīlī. 

Nodarbības paredzētas jauniešiem, kuri pēc vidusskolas, ģimnāzijas vai tehnikuma absolvēšanas vēlas uzsākt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā "Būvniecība" vai īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā studiju programmā "Būvniecība". Tāpat nodarbību laikā būs iespēja iepazīt studiju vidi, studiju procesu un mācībspēkus, kā arī laikus sākt gatavoties studijām universitātē. Taču tie, kuri vēl nav izlēmuši par savu nākotnes profesiju, skolas nodarbībās varēs pārliecināties par savu atbilstību izvēlētai profesijai. Dalība skolas nodarbībās ikvienam dalībniekam ir bez maksas.

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā fakultātes speciālistu vadībā ikviens varēs gūt priekšstatu par būvinženiera, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un būvkonstrukciju projektētāja profesiju specifiku, turklāt atklās šī darba nozīmīgumu un atbildību, jo kvalitatīvai un drošai būvei ir jākalpo 50, 100 vai pat vairāk gadus.

Plānots, ka nodarbības notiks Meža un vides zinātņu fakultātē (MVZF, Akadēmijas ielā 19) no 6. aprīļa līdz 20. aprīlim (sestdienās) un kopumā jaunajiem būvinženieriem paredzētas trīs nodarbības, kurās viņi iegūs punktus. 

Pirmajā nodarbībā, 6. aprīlī, būs tikšanās ar mācībspēkiem un absolventiem, kuri dalīsies iespaidos par studijām būvniecības programmās un karjeras iespējām, Jelgavas pils muzeja apmeklējums, kā arī tiks sniegta informācija par būvmateriāliem, būvmateriālu rūpniecības lomu Latvijas tautsaimniecībā, fizikas un ķīmijas zināšanu nozīmi būvmateriālu īpašību izpratnē, būvmateriālu daudzveidību un to galvenajiem veidiem, kā arī varēs praktiski testēt būvmateriālus laboratorijā.

Otrajā nodarbībā, 13. aprīlī, dalībnieki iepazīsies ar dzīvojamo, rūpniecības un lauksaimniecības ēku projektēšanu, būvuzraudzības mērinstrumentiem, energoefektivitāti ēkās, ilgtspējīgu būvniecību, Auto Cad pamatiem, tāpat varēs piedalīties 3D būvju telpiskā projektēšanā, mērījumu darbos un līdzdarboties termogrāfa demonstrējumos.

Savukārt noslēguma nodarbībā, 20. aprīlī, jaunieši izzinās hidraulikas pamatus - praktiska profila pārgāznes hidrauliskā pārbaude un divu pārgāznes pārtecēšanas veidu vizuāla demonstrācija, notiks arī plūsmas ātruma mērīšana ar hidrometriskajiem spārniņiem un pludiņiem hidrauliskajā teknē, kā arī apskatīs sūkņu laboratoriju un sūkņa hidrauliskās pārbaudes stendu darbībā, apmeklējot Driksas krastmalu, Mītavas tiltu un Pasta salas hidrobūves. Tāpat interesenti iegūs zināšanas par nogāžu konstrukciju un nostiprinājumu veidiem, nogāžu deformācijām un Gabionu konstrukcijām. 

Nodarbību izskaņā norisināsies Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolas noslēguma pasākums un apliecinājumu izsniegšana.

Detalizēta informācija par nodarbību norisi un darba plānu pieejama, izmantojot šo saiti.

Nodarbībās dalībnieki iegūs punktus un labākie jaunieši pēc sekmīgas vidusskolas, ģimnāzijas vai tehnikuma absolvēšanas, iegūs tiesības studēt valsts budžeta finansētās vietās bakalaura studiju programmā "Būvniecība" (pilna vai nepilna laika) vai nepilna laika 1. līmeņa  studiju programmās "Būvniecība". Absolvējot kādu no iepriekš minētajām studiju programmām, pēc veiksmīgi izietas būvprakses, būs iespējas iegūt Latvijas Būvinženieru savienības Būvprakses sertifikātus (būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā vai būvprojektēšanā (pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas) u.c.), tādējādi veiksmīgi konkurējot darba tirgū.

Darba plāna tēmas un nodarbību datumi var tikt precizēti. Pieteikšanās Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolas nodarbībām, sazinoties ar vadītāju Sandru Gustu pa tālr. 29586012 vai rakstot e-pastu: sandra.gusta@lbtu.lv.

Pievienots 23/02/2024