Pārlekt uz galveno saturu

Vidusskolēniem un tehnikuma audzēkņiem iespēja piedalīties Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skolā

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš – LLU) Vides un būvzinātņu fakultāte organizē Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skolu, lai iepazīstinātu ar ģeoinformātikas speciālista darbu, studiju iespējām profesionālā bakalaura studiju programmā "Ģeoinformātika un tālizpēte" un satiktu līdzīgi domājošus jauniešu. 

Nodarbības skolā ir izzinošs, izglītojoši izklaidējošs pasākums, kurā vienkopus tiekas vidussskolēni, kuri jūt interesi par ģeoinformātiku un tālizpēti, to pielietojumi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, kā arī transporta loģistikā. Turklāt inženieri, kuri pārzina ģeotelpisko datu ieguves un apstrādes tehnoloģijas, kā arī prot izstrādāt dažāda veida ģeotelpiskos risinājumus, ir ļoti pieprasīti dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Plānots, ka nodarbības notiks 11. martā, 25. martā un 8. aprīlī (sestdienās) no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Vides un būvzinātņu fakultātē (Akadēmijas ielā 19, Jelgava), turklāt katra nodarbība būs veltīta kādai saistošai nozares tēmai.

Pirmajā nodarbībā, 11. martā, dalībnieki iepazīsies ar studiju programmas iespējām, studiju vidi un Jelgavu.

Otrajā nodarbībā, 25. martā, būs iespēja uzzināt par kartogrāfiju, fotogrammetriju un bezpilota gaisa kuģiem, kā arī praktiski darboties ar 3D modelēšanu.

Savukārt trešajā nodarbībā, kas notiks 8. aprīlī, jaunieši iegūs priekšstatu par geogrāfiskās informācijas sistēmām, datorgrafiku un piedalīsies 3D printēšanā.

Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skolas nodarbību plāns pieejams, izmantojot šo saiti.

Nodarbībās dalībnieki iegūs punktus un labākie jaunieši pēc sekmīgas vidusskolas, ģimnāzijas vai tehnikuma absolvēšanas, iegūs tiesības studēt valsts budžeta finansētās vietās profesionālā bakalaura studiju programmā "Ģeoinformātika un tālizpēte", kurai 2022./2023. studiju gadam uzņemšana tika realizēta pirmo reizi.

Pieteikšanās Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skolai norisinās, sazinoties ar tās vadītāju Vitu Celmiņu e-pastā: vita.celmina@lbtu.lv.

Pievienots 20/02/2023