Pārlekt uz galveno saturu

Saki "Jā" augstākajai izglītībai: Jūlijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē notiks jauno studentu uzņemšana

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai iegūtu augstāko izglītību Jelgavā un kļūtu par universitātes studentu jau 2024. gada rudenī, no 16. līdz 22. jūlijam gan klātienē, gan elektroniski Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) Jelgavā norisināsies jauno studentu uzņemšana, piedāvājot studētgribētājiem 24 pamatstudiju un 15 maģistra studiju programmas inženierzinātnēs, biozinātnēs un sociālajās zinātnēs.

2024./2025. studiju gadā LBTU jaunajiem studentiem piedāvā vairāk nekā "1000" valsts budžeta finansētas studiju vietas, tāpat studiju laikā iespējams pieteikties vairākām stipendijām, kas pieejams katram fakultāšu studentam. Ne mazāk svarīgi, ka vairums universitātes objekti atrodas pilsētas centrā, un, ejot kājām, tos visus var sasniegt 15 minūšu laikā. Ikvienam studējošajam ir pieejamas arī studentu viesnīcas, kas galvenokārt ierīkotas Jelgavas centrā. Lielākajā daļā no tām veikti energoefektivitātes pasākumi un remontdarbi istabiņās, turklāt ir arī viesnīcā, kas piedzīvojušas būtiskus remontdarbus un pilnībā modernizētas, pielāgojot tās studentu vajadzībām.

Sekojot mūsdienu darba tirgus tendencēm, šogad līdzšinējais LBTU studiju programmu piedāvājumu klāsts ir paplašināts, īstenojot jaunu akadēmiskā bakalaura studiju programmu "Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas". Apvienojot informācijas tehnoloģijas un mašīnzinības studiju kursus, par pieprasītu inženieri var kļūt tikai trīs gadu laikā. Tas ir speciālists, kurš pārzina tehnoloģiskos procesus, spēj tos mērīt, prognozēt un radīt jaunus risinājumus, kā arī izprot dabas norises, tās ietekmējošos faktorus un redz, kā tās mijiedarbojas. Izvēloties iegūt augstāko izglītību šajā studiju programmā, par nākotnes inženieri, kurš izprot tehnoloģijas, dabu un cilvēkus, var kļūt ikviens, kurš iepriekš ieguvis vidējo izglītību.

Tāpat jau trešo gadu LBTU realizē uzņemšanu profesionālā bakalaura un akadēmiskā maģistra studiju programmās "Ģeoinformātika un tālizpēte". Ģeoinformātikas un tālizpētes inženieri pielieto dažāda veida mērinstrumentus un bezpilota gaisa kuģus, lai iegūtu digitālus datus par apkārtējo vidi, izveidotu datu hierarhijas un sistēmas, nodrošinot to kvalitāti. Viņi nosaka datu pielietojamības atbilstību konkrētai tematikai vai uzdevumiem, kā arī risina praktiskus un analītiskus uzdevumus datorizētā vidē. Programmas ir starpdisciplināras un studentiem jau sākotnēji tiek piedāvāts multidisciplinārs skatījums uz tālāku zināšanu pielietojumu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transporta loģistikā, zemes telpiskajā administrēšanā un krīžu pārvarēšanas telpiskajā organizēšanā.

Jauno studentu uzņemšana notiks arī LBTU piedāvātajās akadēmiskā bakalaura un akadēmiskā maģistra studiju programmās "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", kas tiek īstenotas arī tālmācības formā. Sociologi izzina sabiedrību un tās sociālo uzvedību, analizē grupas, kultūras, organizācijas, sociālās institūcijas un procesus, kas attīstās, cilvēkiem savstarpēji mijiedarbojoties un strādājot kopā. Jāatzīmē, ka tālmācībā visu studiju programmu iespējams apgūt attālināti interneta vidē, taču kārtot katra studiju kursu noslēguma pārbaudījumu studējošajam būs jāierodas klātienē - Jelgavā.

Nozīmīgi, ka LBTU studenti studiju procesā apgūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet darbojas arī praktiski, jo universitāte sniedz iespēju pētnieka prasmes attīstīt jau no pirmā studiju gada. Studiju laikā var veikt pētnieciskos darbus, eksperimentēt modernās laboratorijās un piedalīties zinātniskajās konferencēs.

LBTU absolventu nodarbinātība ir ne tikai viena no augstākajām salīdzinājumā ar citu augstākās izglītības iestāžu absolventiem, bet arī veiksmīgi konkurē ar citām zinātnes universitātēm. Līdz ar to LBTU var lepoties ar visaugstākajiem nodarbinātības rādītājiem gan pamatstudiju jeb bakalaura programmu absolventu grupā, gan augstākā līmeņa jeb maģistra programmu absolventu grupā.

Kopumā LBTU piedāvā plašas studiju iespējas, tostarp valstī unikālās studiju programmās - ainavu arhitektūra, kokapstrāde, lauksaimniecība, dizains un amatniecība, mašīnu projektēšana un ražošana, mežzinātne, veterinārmedicīna, pārtikas zinātne, vides inženierija, kā arī universālās jomās kā: informācijas tehnoloģijas, ekonomika, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, sociālās zinātnes, lietišķā enerģētika, lauksaimniecības inženierzinātnes, zemes ierīcība un mērniecība, uzņēmējdarbība, būvniecība, cilvēkresursu vadība, projektu vadība, uzturzinātne un citās. 

Ja arī tu vēlies kļūt par LBTU studentu jau 2024. gada rudenī, aicinām apmeklēt LBTU mājaslapu, lai uzzinātu par studiju programmu piedāvājumu un uzņemšanas nosacījumiem.

Pievienots 08/07/2024