Pārlekt uz galveno saturu

Malnavas koledža

Malnavas koledža no 2022. gada 1. janvāra darbojas kā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) aģentūra, lai nodrošinātu pēctecību lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru izglītībā un veicinātu lauku teritoriju sociālekonomisko aktivitāti. 

Malnavas koledža ir viena no tradīcijām bagātākajām lauksaimniecības vidējās un 1. līmeņa augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Šogad koledža nosvinēja savas pastāvēšanas simto gadadienu, un tajā tiek īstenotas vidējās profesionālās un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas lauksaimniecības mehanizācijā un autotransportā, augkopībā, lopkopībā, dārzkopībā un lauksaimniecības uzņēmējdarbībā. Koledžā ir plaša materiāltehniskā bāze, lai jaunieši pēc 9. vai 12. klases beigšanas varētu attīstīt spēcīgas prasmes un kompetences darbam ar lauksaimniecisko darbību saistītos uzņēmumos. Šobrīd dažāda līmeņa programmās Malnavā kopumā mācās vairāk nekā 450 audzēkņu un studentu.

Malnavas koledžas unikalitāte:

  • unikālas studiju programmas, kas netiek piedāvātas citviet Latvijā vai tiek piedāvātas ļoti ierobežotā apjomā,
  • 100 gadu darbībā balstītas tradīcijas, kas tiek integrētas mūsdienīgos izglītības procesos,
  • plaša infrastruktūra – gan kultūrvēsturiskais mantojums, gan mūsdienu prasībām atbilstošs tehniskais nodrošinājums un tehnoloģijas, gan zemes un mežu resursi,
  • labākā materiāli tehniskā bāze lauksaimniecības mehanizācijas un autotransporta jomā Austrumlatvijas reģionā,
  • personalizēta un individuāla attieksme pret katru izglītojamo,
  • iespējas iegūt izglītību pievilcīgā, dabiskā un fiziski un emocionāli drošā vidē.

Malnavas koledžas izveide aizsākās 1921. gada 10. oktobrī, kad Malnavā tika atklāta Latgales lauksaimniecības vidusskola, uzņemot 15 zēnus un 5 meitenes. Laika periodā no 1921. gada līdz 2021. gadam Malnavas koledžu ir absolvējuši 13586 absolventi.

Kopumā Malnavas koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, tālākizglītības, neformālās izglītības programmas, arī kvalifikācijas piešķiršanu ārpusformālās izglītības ietvaros.

Aktuālā informācija par uzņemšanas norisi Malnavas koledžā pieejama mājaslapā, izmantojot šo saiti.