Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes absolventi sveikti izlaidumā

Attēla autors: No LLU arhīva

Pirms Līgo svētkiem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Aulā izlaidumā tika sveikti Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LBTU) absolventi. Diplomus par iegūtu augstāko izglītību saņēma 87 pamatstudiju un 30 augstākā līmeņa studiju absolventi. Turklāt trīs jaunietes - Madara Engelsone, Klinta Kārkliņa un Viktorija Todorova – saņēma īpašo izcilības diplomu par augstie sasniegumiem studiju laikā.

Visas izlaiduma bildes apskatīt un lejupielādēt var, izmantojot šo saiti.

Klātesošos uzrunāja Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) dekāne Dace Siliņa: "Šis gads mums bijis īpašs un šis ir pirmais jaunizveidotās fakultātes vasaras izlaidums. Fakultātē aizvadītajā gadā tika apvienotas unikālas jomas – lauksaimniecība, pārtika, viesmīlība un uzturzinātne. Šīs jomas ir unikālas ne tikai ar savu dažādību, bet arī ar to, ka tās papildina viena otru. Lai gan laika ritms mūs "dzen" uz priekšu, neļaujot pat citreiz apstāties un apdomāties. Bet tagad mēs tiekamies izlaidumā, lai atskatītos uz noieto izglītības ceļa posmu izvēlētājā studiju programmā. Izlaidums iezīmē gan noslēgumu, gan jaunu sākumu. Jums būs atmiņas par pagātni un šodien jau jums ir nākotnes sapņi. Absolventi, saņemtais augstākās izglītības diploms ir kā apliecinājums jūsu spējām, prasmēm, kompetencei un zināšanām."

saņēma profesionālā bakalaura studiju programmā "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" 26 absolventi, kuri ieguva profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un restorānu un viesnīcu vadītāja kvalifikāciju.

Kā labākos noslēguma darbu autorus komisija atzīmēja - Ieva Vītolniece "Ražošanas optimizācija restorānā "Shiki Sushi"" (darba vadītāja: lektore Gita Krūmiņa – Zemture), Elza Sigājeva "Kafejnīcas "Kaprīze" zīmola stratēģija" (darba vadītāja: docente Rita Riekstiņa – Dolģe), Mārtiņš Andrejs Iļjenko "Latvijas viesnīcu vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" (darba vadītāja: docente Rita Riekstiņa – Dolģe), Ruslana Gaina "Restorāna "Valmiermuižas alus virtuve" klientu piesaiste" (darba vadītāja: docente Liene Jansone, Adrians Aloizs Dumpis "Alkoholisko dzērienu vairumtirgotāja "Vīnoga" konkurētspējas analīze" (darba vadītāja: profesore Ilze Beitāne) un Elza Krastiņa "Lean sistēmas ieviešana "Arket cafe" (darba vadītāja profesore Ilze Beitāne)

Šajā studiju programmā Viktorija Todorova saņēma izcilības diplomu.  Savā noslēguma darbā pētīja tēmu "Starpkultūru izaicinājumi ēdināšanas uzņēmumu darba vidē" (darba vadītāja: docente Rita Riekstiņa - Dolģe

Profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība" sveica 35 absolventus. Viņi ieguva profesionālā bakalaura grādu lauksaimniecībā un kādu no izvēlētās kvalifikācijas: agronoms ar specializāciju laukkopībā, agronoms ar specializāciju dārzkopībā, ciltslietu zootehniķis vai lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs.

Izlaidumā izcelti tika arī noslēguma darbu autori - Sāra Meirēna "Kailgraudu miežu perspektīvo selekcijas līniju piemērotība audzēšanai konvencionālajā saimniekošanas sistēmā" (darba vadītāja: profesore Z. Gaile), Linda Grāvīte "Audzēšanas apstākļu ietekme uz divšķautņu asisnszāles (Hypericum perforatum) tokohromanolu saturu" (darba vadītāja: profesore I. Alsiņa), Sabīne Kivkucāne "Pļavas augu sēklu maisījuma izvērtējums piemērotībai apstādījumos" (darba vadītāja: asoc. profesore D. Siliņa), Emīlija Medne "Augsnes apstrādes sistēmas ietekme uz vasaras miežu ražu" (darba vadītāja: pasniedzēja M. Misule), Dace Eihvalde "Ziemas kviešu ražas veidošanās Zemgalē" (darba vadītāja: profesore Z. Gaile), Marija Rāviņa "Zirņu ražas veidošanās atkarībā no šķirnes un izsējas normas bioloģiskās audzēšanas sistēmā" (darba vadītāja: profesore Z. Gaile), Monta Krista Jansone "Arbūzu šķirņu izvērtējums atklātā lauka audzēšanas apstākļos" (darba vadītāja: lektore I. Sivicka), Evelīna Slavnova "Genoma vērtējuma nozīme selekcijas darba veikšanai gaļas liellopu saimniecībā" (darba vadītāja: profesore D. Jonkus) un Alise Glūzda "Slāpekļa minerālmēslu ietekme uz ziemas ķiploju (Allium sativum L.) ražu un kvalitāti".

Arī šajā studiju programmā īpaši sveikta ar izcilības diplomu tika Madara Engelsone, kura noslēguma darbā rakstīja par tēmu "Augsnes apstrādes un augu maiņas ietekme uz ziemas kviešu ražas formēšanos Zemgalē" (darba vadītāja: profesore Z. Gaile).

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" sumināja 13 absolventus, kuriem tagad ir inženierzinātņu bakalaura grāds pārtikas un dzērienu tehnoloģijās.

Valsts pārbaudījumu komisija kā labākos noslēguma darbus izcēla - Bellas Annas Štameres "Saldēto našķu izstrāde suņiem" (darba vadītāja: asociētā profesore Jeļena Zagorska), Gundas Glāzeres "Lauku pupu (Vicia faba L.) izmantošanas iespējas alus ražošanā" (darba vadītāja: docente Ilona Dabiņa – Bicka) un Danielas Dresleres "Mencu ādu potenciāls kolagēna ieguvē" (darba vadītāja docente Ilze Grāmatiņa).

12 absolventi no pirmā cikla (2. līmeņa) profesionālā studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" ieguva augstākās izglītības diplomu un pārtikas un dzērienu tehnologa kvalifikāciju.

Arī šajā studiju programmā tika atzinīgi novērtēti noslēguma darbu autori – Krista Juliāna Cīrule "Viskija un viskija liķieru ražotnes projekts" (darba vadītāja: docente Ilona Dabiņa – Bicka) Māra Vaska "Ražotne projekts "Frozy"" (darba vadītāja: asociētā profesore Jeļena Zagorska), Linda Cibate "Ļoti zema glutēna satura maizes ceptuves "Hepso" projekts" (darba vadītāja: asociētā profesore Dave Kļava) un Paula Urtāne "Sublimētu uzkodu bērniem ražotnes projekts" (darba vadītāja: docente Liene Ozola).

Akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ilgtspējīgā lauksaimniecība / Sustainable Agriculture", kas tiek īstenota angļu valodā, bija viens absolvents. Viņš ieguva augstākās izglītības diplomu un lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu.

Savukārt akadēmiskā maģistra studiju programmu "Lauksaimniecība" absolvēja 14 nozares speciālisti, kuri ieguva lauksaimniecības zinātņu maģistra grādu lauksaimniecībā.

Absolventu vidū komisija īpaši atzīmēja sekojošus darbus - Sabīnes Močānes "Bišu (Hymenoptera: Anthophila) sugu sabiedrību fenoloģija Latvijas ābeļdārzos" (darba vadītājs: asoc. profesors J. Gailis), Daniela Udalova "Potcelmu ietekme uz šķirņu ražošanas periodiskumu pēc ābeļu ziedu mehāniskās retināšanas" (darba vadītāja: docente I. Grāvīte), Agneses Ludboržas "Pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) populācijas dinamikas analīze un kaitīguma sliekšņa izpēte" (darba vadītājs: asoc. profesors J. Gailis), Lindas Upenieces "Kartupeļu (Solanum tuberosum L.) slimību attīstība bioloģiskajā audzēšanas sistēmā" (darba vadītāja: profesore G. Bimšteine) un Sintijas Zaulas "Zirgu ganāmpulka kvalitātes analīze SIA "Burtnieku zirgaudzētava"" (darba vadītāja: profesore D. Jonkus).  

Astoņi absolventi ieguva inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas un dzērienu tehnoloģijās absolvējot akadēmiskā maģistra studiju programmā "Pārtikas zinātne".

Taču astoņiem absolventiem no akadēmiskā maģistra studiju programmas "Uzturzinātne" diplomus pasniegs atsevišķi. Viņi ieguva veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē.

Izlaiduma apsveikuma vārdus sacīja LBTU studiju prorektore Ilze Beitāne: "Man ir patiess prieks sveikt jūs šajā dienā. Šodien mēs esam lepni par ikvienu no jums. Paldies absolventiem par mērķtiecīgo virzību un nokļūšanu līdz finiša taisnei, paldies līdzcilvēkiem par atbalstu un mācībspēkiem par ieguldīto darbu studiju laikā! Absolventi, lai jums pietiek spēja izmantot iegūto universitātē, sasniedzot savus mērķus. Ģimenei un draugiem es novēlu, lai jums pietiek pacietība atbalstīt arī turpmāk. Lai mums viss izdodas!"

Vasaras izlaidumos sveikti Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF), Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) un Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) absolventi, taču izlaidumu sērija tiks noslēgta 27. jūnijā plkst. 14.00, kad suminās Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) speciālistus.

Pievienots 21/06/2024