Pārlekt uz galveno saturu

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte sumina jaunos nozares speciālistus

Attēla autors: No LLU arhīva

19. jūnijā augstākās izglītības diplomus saņēma 93 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (LBTU IITF) absolventi. Bakalaura studiju programmas absolvēja 78, savukārt maģistra studiju programmas - 15 jaunie nozaru speciālisti. Absolventu vidū arī piecas – Egija Kļaviņa, Alīna Krūmiņa, Amanda Saleniece, Gabriela Sauliša un Alise Tomane – izcilības diplomu ieguvējas, kuras visā studiju laikā uzrādīja augstus sasniegumus.

Visas izlaiduma bildes apskatīt un lejupielādēt var, izmantojot šo saiti. 

Absolventus sveica Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) dekāns Gatis Vītols: "Šis gads ir īpašs mūsu izlaidumu vēsturē, jo Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte (IITF) šodien atzīmē savu pirmo vasaras izlaidumu. Šodien fakultāte ir spēcīgs inženierzinātņu centrs, kas veicina mūsu konkurētspēju ne tikai Latvijas mērogā, bet arī starptautiski. Inženierzinātņu un IT straujais progress parāda, ka mums nepieciešams nepārtraukti mainīties un pielāgoties. Mūsu fakultātē pieaug arī ārvalstu studentu skaits un katru gadu arī viņi ir mūsu absolventu pulkā. Dažādībā un inovācijās ir spēks, turklāt jūs esat šīs valsts tagadnes un nākotnes spēks. Katram no jums ir savs unikālais ceļš, jūsu pieredze LBTU ir veidojusi jūs par spējīgiem, zinātkāriem un uz izaicinājumiem vērstiem cilvēkiem. Jūs esat ieguvuši ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī prasmes, draugus un atmiņas, kas paliks ar jums vēl ilgu laiku. LBTU Jelgavā vienmēr būs jūsu Alma Mater."

Izlaidumā diplomus saņēma akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 14 absolventi, kuri ieguva dabaszinātņu bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnē. Valsts eksāmenu komisija īpaši izcēla trīs noslēguma darbu autorus un novērtēja ar 10 ballēm – Kristeru Švarcu "Automašīnas klimata kontroles vadības sistēmas algoritma izstrāde" (darba vadītājs: Dr. sc. ing. Armands Kviesis), Raiti Rotgalvi "Kosmosa kuģu kaujas spēles "Saturn Defender" izstrāde" (darba vadītāja: Dr. sc. ing. Tatjana Rubina) un Sergeju Jablonski "Reālā laika satelīta datu nolasīšana un vizualizēšana" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Gatis Vītols).

Arī 14 diplomi tika pasniegti profesionālā bakalaura studiju programmā "Dizains un amatniecība", iegūstot profesionālā bakalaura grādu izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā un produktu dizainera kvalifikāciju.

Absolventu vidū arī piecas izcilības diplomu ieguvējas - Egija Kļaviņa, kura savu noslēguma darbu izstrādāja par tēmu "Menstruālās apakšveļas kolekcija ar izšūtiem Latvijā augošiem sievietes veselību un labsajūtu veicinošiem augiem - bebru kārkliņu, lupstāju un vībotni", Alīna Krūmiņa, kura noslēguma darbā izveidoja maināmu ādas somu komplektu ar pieskaņojamām siksnām, Amanda Saleniece, kura savā darbā izstrādāja tēmu "Dabīgās ādas atgriezumu izmantošana funkcionālajā dizainā", Gabriela Sauliša, kura veica darbu par tematiku "Ožu attīstošs un interaktīvs paklājs kucēniem" un Alise Tomane no Saldus, kura savā noslēguma darbā izveidoja saliekamo kempinga grilu.

17 absolventi ieguva profesionālā bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera kvalifikāciju, studējot profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai". Šajā studiju programmā uzteica divu absolventu noslēguma darbus – Riharda Krūmiņa "Automatizēto vienību testu izstrāde "E-lieta" projektā" (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Ingus Šmits) un Kristapa Jerumāna "Reālā laika satelīta datu nolasīšana un vizualizēšana" (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Andrejs Paura).

Absolventiem pievienojās arī 16 akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" nozares speciālisti, kuri ieguva inženierzinātņu bakalaura grādu mašīnzinībās. Studiju programmā divi noslēguma darbu autori saņēma izcili – Viktors Ciganovičs "Pļaujmašīnas izbīdāmās uzkares tehniskais risinājums" (darba vadītājs: Dr. sc. ing. Kaspars Vārtukapteinis) un Jānis Seinass "Traktortehnikas vērtības izmaiņas ekspluatācijas laikā" (darba vadītājs: Dr. sc. ing. Kaspars Vārtukapteinis).

Profesionālā bakalaura studiju programmā "Lietišķā enerģētika" deviņi absolventi ieguva profesionālā bakalaura grādu enerģētikā un energosistēmu inženiera kvalifikāciju.

Astoņi no profesionālā bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" pievienojās absolventu pulkam un ieguva profesionālā bakalaura grādu mašīnu projektēšanā un ražošanā un mehānikas inženiera kvalifikāciju.

Savukārt augstākā līmeņa studiju programmās tika sveikti 15 absolventi – 13 no akadēmiskā maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas", iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu informācijas tehnoloģijās. Četru absolventu noslēguma darbi tika novērtēti ar 10 ballēm un tie bija – Liliāna Roze "Interaktīva datu interpretēšana personu un mājsaimniecību izlases veida apsekojumiem ar R vidi" (darba vadītājs: Dr. sc. ing. Ivars Mozga), Rimants Zeilis "Ģeotelpiska datu vizualizācija reģionālās attīstības indikatoriem" (darba vadītāja: Dr.sc.ing. Irina Arhipova), Sergejs Jermakovs "Mašīnmācīšanās algoritmu pielietojums informācijas drošības uzraudzības sistēmu darbības uzlabošanai" (darba vadītājs: Dr.sc.ing. Gatis Vītols) un Sintija Zvirgzdiņa "Virtuālā asistenta izstrāde bērniem ar autismu" (darba vadītājs: Mg.sc.ing. Ingus Šmits).

Un divi absolventi bija no akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne", kuri ieguva inženierzinātņu maģistra grādu mašīnzinībās.

Izlaidumā absolventus uzrunāja un par aktualitātēm universitātē vēstīja LBTU zinātņu prorektore Irina Arhipova: "Šajā studiju gadā mūsu zinātnes universitāti absolvē vairāk nekā 600 absolventi no piecām fakultātēm, viņu vidū arī 22 izcilības diplomu ieguvēji. 2023./2024. studiju gads ir bijis īpašs ne tikai ar pārmaiņām, kas tika veiktas no 1. septembra, bet arī darbu sāks jauna vadības komanda. Kā viens no atbildīgākajiem darbiem jau nākamajā studiju gadā būs gaidāmā zinātnes akreditācija, lai stiprinātu LBTU statusu kā zinātnes universitāte. Bet tas viss nav iespējams bez absolventu un mācībspēku ieguldījuma studiju procesā. Es ceru, ka jūs neapstāsieties savā izglītības ceļā un bakalaura līmeņa absolventi turpinās studēt maģistra līmeņa programmās, savukārt maģistra līmeņa absolventi pievienosies doktora studiju programmās. Absolventi, jūsu profesionālā izaugsme ir atkarīga no jūsu ieguldītā darba un aicinu ticēt savām spējām! Lai jums izturība, veiksme un pozitīvs skats nākotnē!"

Jau šajā nedēļā augstākās izglītības diplomus saņēma Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF), bet izlaidumos vēl tiks sveikti – 20. jūnijā plkst. 14.00 Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF), 21. jūnijā plkst. 13.00 Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes un 27. jūnijā plkst. 14.00 Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) jaunie nozares speciālisti.

Pievienots 19/06/2024