Pārlekt uz galveno saturu

LBTU izcilības diplomus saņem 15 absolventes

Attēla autors: No LLU arhīva

2024. gada vasarā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) Jelgavā diplomus saņems ap 500 pamatstudiju un maģistra studiju absolventi, no tiem 15 – Inga Ansone, Kristīne Aploka, Līga Daugaviete, Ksenija Furmanova, Evita Pīleģe, Sanda Vanaga un Amanda Veršūne no Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF), Egija Kļaviņa, Alīna Krūmiņa, Amanda Saleniece, Gabriela Sauliša un Alise Tomane no Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF), Madara Engelsone, Klinta Kārkliņa un Viktorija Todorova no Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) – saņems izcilības jeb "sarkanos" diplomus.

Kā pirmie vasaras izlaidumu sēriju 18. jūnijā plkst. 14.00 atklās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) absolventi, kuru vidū ir septiņas izcilības diploma ieguvējas.

Inga Ansone ir dzimusi Jelgavā, bet uzaugusi Latgalē. Viņa ir trīskārtēja LBTU absolvente un šogad noslēdza studijas profesionālā maģistra studiju programmā "Uzņēmējdarbības vadība", iegūstot profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā un organizācijas vadītāja kvalifikāciju. Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, Inga maģistra darbu rakstīja par tēmu "SIA "Latvijas sāls tirdzniecības kompānija" jauna produkta stratēģijas izstrāde un ieviešana". Studiju laikā viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,3 balles.

Liepājniece Kristīne Aploka pirms četriem gadiem uzsāka studijas akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ekonomika". Lai iegūtu sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā, viņa savā noslēguma darbā izvērtēja tēmu "Darba samaksas aprēķins un uzskaite SIA "X"". Studiju laikā Kristīnes vidējā svērtā atzīme bija 8,882 balles.

Līga Daugaviete ir jelgavniece, kura studēja profesionālā maģistra studiju programmā "Uzņēmējdarbības vadība". Viņas vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 8,882 balles. Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, Līga noslēguma darbā aplūkoja tēmu "Pilsētas nozīmes autobusu pakalpojumu pieejamības novērtējums Jelgavā".

Ksenija Furmanova ir arī no Jelgavas un par savu studiju vietu izvēlējās akadēmiskā maģistra studiju programmu "Ekonomika". Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, savā noslēguma darbā izstrādāja tēmu "Zaļmaldināšana mārketinga komunikācijā: problēmas un risinājumi Latvijā". Ksenijas vidējā svērtā atzīme bija 9,567 balles.

Jelgavniece Evita Pīleģe ir no profesionālā maģistra studiju programmas "Cilvēkresursu vadība". Visā studiju laikā uzrādīja augstus sasniegumus un viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,64 balles. Lai iegūtu profesionālā maģistra grādu cilvēkresursu vadībā un karjeras konsultanta kvalifikāciju, izcilības diploma ieguvēja savu noslēguma darbu rakstīja par "Karjeras vadības prasmju pilnveide pieaugušajiem darbam informācijas tehnoloģijās".

Arī izcilības diplomu iegūs Sanda Vanaga no Staļģenes, kura ir akadēmiskā maģistra studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" absolvente. S. Vanaga savu maģistra darbu izstrādāja par "Profesionālās izglītības pedagogu darba dzīves kvalitāte izglītības sistēmas pārmaiņu kontekstā", iegūstot sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā. Viņas vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 9,188 balles.

Amanda Veršūne šogad absolvēs akadēmiskā maģistra studiju programmu "Ekonomika". Lai iegūtu sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, noslēguma darbā veica patēriņa cenu izpēti ēdināšanas uzņēmumos Latvijā. Studiju laikā Amandas vidējā svērtā atzīme bija 9,256 balles.

Piecas absolventes no Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) profesionālā bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" izcilības diplomus saņems 19. jūnijā plkst. 14.00. Absolvējot studiju programmu, jaunietes ieguva profesionālā bakalaura grādu izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā un produktu dizainera kvalifikāciju.

Viena no izcilniecēm ir rīdziniece Egija Kļaviņa, kura savu noslēguma darbu izstrādāja par tēmu "Menstruālās apakšveļas kolekcija ar izšūtiem Latvijā augošiem sievietes veselību un labsajūtu veicinošiem augiem - bebru kārkliņu, lupstāju un vībotni". Viņas vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 9,4 balles.

Alīna Krūmiņa ir no Ķeguma un studiju laikā pierādīja savu mērķtiecību, uzrādot augstus sasniegumus visā studiju laikā – vidējā svērtā atzīme bija 9 balles. Alīna noslēguma darbā izveidoja maināmu ādas somu komplektu ar pieskaņojamām siksnām.

Amanda Saleniece studiju laikā sevi pierādīja kā mērķtiecīgu, kā arī uz rezultātiem vērstu savas jomas topošo speciālisti. Viņas vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 9,7 balles un savā noslēguma darbā izstrādāja tēmu "Dabīgās ādas atgriezumu izmantošana funkcionālajā dizainā". 

Gabriela Sauliša ir no Preiļiem un viņas vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 9,286 balles. Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, viņa izstrādāja noslēguma darbu par tematiku "Ožu attīstošs un interaktīvs paklājs kucēniem".

Tāpat izcilības diplomu iegūs Alise Tomane no Saldus, kurai studiju laikā vidējā svērtā atzīme bija 9,358 balles. Savā noslēguma darbā Alise izveidoja saliekamo kempinga grilu.

Savukārt 21. jūnijā plkst. 13.00 izlaidums būs Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) absolventiem un viņu vidū ir trīs izcilības diploma ieguvējas.

Madara Engelsone ir topošā profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" absolvente no Dobeles novada, kurai vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 9,263 balles. Lai iegūtu augstākās izglītības diplomu, noslēguma darbā pētīja tēmu "Augsnes apstrādes un augu maiņas ietekme uz ziemas kviešu ražas formēšanos Zemgalē".

Klinta Kārkliņa ir no Jelgavas novada un pirms diviem gadiem uzsāka studijas akadēmiskā maģistra studiju programmā "Pārtikas zinātne". Noslēguma darbu izstrādāja par tēmu "Egļu pumpuru un auksti pagatavotas kafijas enerģijas dzērienu izvērtējums" un ieguva inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas un dzērienu tehnoloģijās. Viņas vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 8,9 balles.

Viktorija Todorova ir no Sniķeres un LBTU studēja profesionālā bakalaura studiju programmā "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība". Studiju laikā uzrādīja augstus sasniegumus un viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,033 balles. Lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un restorānu un viesnīcu vadītāja kvalifikāciju, noslēguma darbā pētīja tēmu "Starpkultūru izaicinājumi ēdināšanas uzņēmumu darba vidē".

Izcilās absolventes izlaidumos tiks sveiktas ārpus kārtas un viņas pirmiās saņems dokumentus par augstākās izglītības iegūšanu sarkanos vākos, kā arī pateicības no LBTU rektores un fakultātes par augsto sasniegumu studijās.

LBTU izcilības diplomu pasniedz absolventiem, kuriem studiju laikā vismaz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 vai 10 un nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm. Tāpat diploma pretendentam valsts eksāmeni vai studiju noslēguma darbi jāaizstāv ar 9 vai 10 ballēm. Izcilības diploms ir pierādījums jauniešu augstajām darba spējām, disciplīnai un nopietnajai attieksmei pret studiju darbu.

Intervijas ar izcilajiem absolventiem un par viņu panākumiem studijās, kā arī nākotnes plāniem varēsiet lasīt  jūlijā un augustā LBTU mājaslapā.

Pievienots 14/06/2024