Pārlekt uz galveno saturu

Pasniegtas LBTU Attīstības fonda stipendiju apliecības 15 izciliem studentiem

Attēla autors: No LLU arhīva

Arī šajā rudens semestrī, jau piecpadsmito reizi, svinīgā ceremonijā tika godināti Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš - LLU) Attīstības fonda stipendiāti, kuri studiju laikā sevi ir pierādījuši kā mērķtiecīgus un sociāli aktīvus studentus. Viņi ne tikai iedvesmo, bet arī kalpo kā piemērs citiem studējošajiem. Kopumā LBTU Attīstības fonds šo gadu laikā ir sveicis 334 stipendiju apliecību saņēmējus. 

Stipendiātus un klātesošos uzrunāja LBTU studiju prorektore Ilze Beitāne: "Visu universitāšu rādītājs ir studenti un viņu veikums. Lai gan mēs kā zinātnes universitāte esam vismazākie studentu skaita ziņā, bet mūsu mērķis vienmēr ir bijis nevis kvantitāte, bet gan kvalitāte. Esmu pārliecināta, ka visi klātesošie stipendiāti un universitātes studenti apliecina, ka viņu ieguldītais darbs ir kvalitatīvs. Mēs lepojamies ar šo studentu veikumu gan studiju procesā, gan ārpus tā. Studenti ir mūsu kvalitātes zīme un mēs ar jums lepojamies!"

Stipendiāti, pateicoties ieguldītajam darbam un sasniegumiem, turpmākajā pusgadā vai gadā ik mēnesi saņems kādu no stipendijām. To izmaksas mērķis un apjoms ir atšķirīgs, taču visu mecenātu mērķis ir atbalstīt izcilus studentus un viņu centienus iegūt augstāko izglītību. 2023./2024. gada rudens semestrī stipendiju apliecības tika pasniegtas 15 studējošajiem 13 LBTU Attīstības fonda stipendiju programmās: Ērikas un Artūra Gerhardu, LBTU Studējošo pašpārvaldes, Alfrēda Seržāna, Jāņa Rūvalda, Mirdzas Oškalnes, Profesores Baibas Rivžas jubilejas, SIA "Meža birža", Senāta, Latvijas Agronomu biedrības, Vagneru ģimenes, SIA "Latvi Dan Agro", SIA "Peri" un Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes vārdiskā.

Ērikas un Artūra Gerhardu stipendija dibināta, lai atbalstītu studentus, kuri vēlas sasniegt mērķus un palīdzēt attīstīties Latvijas laukiem. Stipendiju šoruden saņēma Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) 1. kursa akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" studente Ance Straujā no Talsu novada.

Par studiju vietu un programmas izvēli stāsta Ance: "Kad biju veikusi izvēli, tad sapratu, ka šī universitāte ir teju manās asinīs – mūsu dzimtai piederīgie ir studējuši dažādās LBTU fakultātēs un mana izvēle par labu krita pārtikas nozarei.  Man šī programma šķiet saistoša un noderīga nākotnē, jo dod iespēju daudzpusīgi izzināt dažādus ražošanas aspektus un gūt padziļinātas zināšanas gan ķīmijā, gan citos eksaktajos priekšmetos, kā arī nodrošina plašas karjeras iespējas. Pastiprināti pārtikas jomai pievērsos 12. klasē, kad izstrādāju zinātniski pētniecisko darbu par tēmu "Olbaltumvielu un kalcija daudzums 2,5% Talsu un Limbažu pienā". Lai to īstenotu, man bija jāveic praktiskie darbi un analīzes ķīmijas laboratorijā, kur pirmo reizi izmantoju titrēšanas un spektrofotometrijas metodes. Es darbojos arī ģimenes zemnieku saimniecībā un ceru, ka šī studiju programma dos zināšanas, ko varēšu pielietot saimniecības labā. Uzskatu, ka arī jaunajai paaudzei jāturpina darboties lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības labā, lai neļautu iznīkt šai nozarei. Tā ne tikai nodrošina sabiedrību ar pārtiku, bet arī ir būtiska valsts ekonomikas sastāvdaļa. Turklāt studiju programmas ietvaros tiks apgūtas arī graudu pārstrādes tehnoloģijas, pateicoties tam, šīs zināšanas man palīdzētu sasniegt vienu no maniem izvirzītajiem mērķiem - uzņēmuma izveide, kas veic graudu pārstrādi un tos tālāk izmanto maizes un konditorejas izstrādājumu pagatavošanā."

LBTU Studējošo pašpārvaldes stipendija dibināta, lai sniegtu finansiālu atbalstu LBTU sabiedriski aktīvajiem un centīgiem studentiem, ar mērķi segt studentu viesnīcas izmaksas. Šogad šī stipendija nonāca pie Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) profesionālā bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" 3. kursa studentes Ievas Celmas.

I. Celma vienmēr bijusi sociāli aktīva, iesaistījusies gan LBTU, gan fakultātes darbībā, kā arī parādījusi sevi kā punktuālu un atbildīgu personību. "Studiju laiks mainījās brīdī, kad iestājos fakultātes studējošo pašpārvaldē un es jau pēc neilga laika kļuvu par sociālā virziena vadītāju. Pildot šī amata pienākumus, veicināju ārējā tēla atpazīstamību un sociālo tīklu administrēšanas pienākumus, iesaistījos studentu sociālo problēmu risināšanā un piedalījos pasākumu organizēšanā. Ārkārtas vēlēšanās kandidēju par fakultātes studējošo pašpārvaldes vadītāju un vēl līdz tagad pildu šī amata pienākumus. Neskatoties uz aktīvo sociālo dzīvi fakultātē, esmu atradusi laiku līdzdarboties arī LBTU Studējošo pašpārvaldē kā organizatore vairākiem pasākumiem - "LBTU&CHILL", "Gada balva", "Gudrās pūces", "StartUp" un zaļumballe. Jāatzīmē, ka tiku arī izraudzīta no universitātes puses būt par LBTU vēstnesi, piedaloties izstādē "Skola 2023" un atvērto durvju dienas festivālā "Sajūti LaBiTeU", " stāsta I. Celma.

Alfrēda Seržāna stipendija dibināta, lai godinātu kādreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (tagadējā LBTU) docenta Alfrēda Seržāna mūža devumu zirgkopībā un atbalstītu Latvijas zirgkopības nozari. Stipendijas mecenāts ir Alfrēda Seržāna dēls Uldis Seržāns. Par stipendijas laureāti kļuva Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" 2. kursa studente Sintija Zaula, kura studijās izvēlējusies lopkopības specializācijas virzienu.

Par stipendiāti stāsta Dzīvnieku zinātņu institūta profesore Daina Jonkus: "Lēmumu studēt LBTU Sintija pieņēma, jo ir cieši saistīta ar zirgkopības nozari - viņas vecākiem pieder lielākā zirgu audzēšanas saimniecība Latvijā "Burtnieku Zirgaudzētava", kas ir ģimenes uzņēmums no paaudzes paaudzē. Tās pārraudzībā 2023. gadā bija ap 240 zirgu. Strādājot saimniecība, Sintija nonāca pie secinājuma, ka ar praktiskajam iemaņām ir par maz, lai izaudzētu kvalitatīvu jaunzirgu pēc kura ir pieprasījums ne tikai Latvija, bet arī Eiropas Savienība un citās pasaules valstīs. Tāpat arī maģistra darba tematika ir saistīta ar zirgkopības nozari, analizējot zirgaudzētavā iegūto zirgu kvalitāti pēc izcelsmes, izmēriem, darba spēju un eksterjera pazīmē, kā arī vērtējot vaislas ķēvju reprodukcijas rādītājus. Sintija sekmīgi apguva visus paredzētos studiju kursus, īpašu interesi izrādot par kursiem, kas saistīti ar lopkopību.  Jauniete ir sapratusi, ka praktiskas iemaņas ir svarīgas, taču teorētiskās zināšanas dzīvnieku audzēšanā un selekcijā, kā arī dzīvnieku fizioloģijā un ēdināšanā būs noderīgas arī turpmāk."

Jāņa Rūvalda stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošos, kuriem ir izcilas sekmes fizikā, matemātikā un / vai ķīmijā. Šajā studiju gadā stipendiju ieguva 3. kursa studente Katrīna Apsīte no Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība". Viņa studiju laikā ir uzrādījis ne tikai labus sasniegumus studiju procesā, bet arī aktīvi iesaistās LBTU Konventā, fakultātes studējošo pašpārvaldē, mentoringa programmā, akcijā "Vidusskolēns – studenta sekotājs", kā arī pārstāvēja universitāti izstādē "Skola" un citos pasākumos.

Par savu zinātniski pētniecisko darbu stāsta stipendiāte K. Apsīte: "Man darbs ir par zirņu slimībām un to ierosinātājiem, jo šo kultūraugu salīdzinoši nesen uzsāka audzēt lielās platībās Latvijā, tādējādi arī nozīmīgi pētījumi vēl nav veikti. Savā darbā pētu ierosinātāju sēnes, kas atrodamas uz zirņu sēklām un sekoju līdzi visam, kas notiek uz lauka. Es ievācu arī paraugus no četrām zemnieku saimniecībām, lai varētu laboratorijā veikt salīdzinājumu jau šajā rudenī. Tāpat arī plānoju iesaistīties pētnieciskā projektā par pākšaugu slimībām."

Mirdzas Oškalnes stipendija dibināta, lai finansiāli atbalstītu LBTU studējošos, kuri ir aktīvi studijās, pētniecībā un sabiedriskajās aktivitātēs. Šo stipendiju ieguva Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF) profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" 2. kursa studente Andriana Laura Indriksone, kura darbojas Junior Achievment Latvia skolēnu mācību programmā un plāno veikt pētījumu par jauniešu uzņēmumu vadības spējām jau pamatskolas laikā.

Viņa jau pamatstudiju laikā sevi pierādīja kā aktīvu studenti, iesaistoties gan dažādos pasākumos, gan sniegusi iespēju vidusskolēniem sevi "ēnot", iepazīstinot ar studiju iespējām universitātē Jelgavā. "Esmu kursa vecākā jau no pamatstudiju laika. Biju arī aktīviste fakultātes studējošo pašpārvaldē un kultūras virziena vadītāja, īstenojot labdarības akciju ķepu iemītniekiem no "Ķepu - ķepā". Ar savu komandu atjaunojām fakultātes "Gada balva" pasākumu un organizējām fakultātes dienas. Kopā ar mācībspēkiem esmu piedalījusies zinātniskajā pētījumā par vietējām pārtikas sistēmām, kā arī konferencē "Students ceļā uz zinātni". Savu pirmo zinātnisko rakstu veidoju par mēbeļu ražotnes uzņēmumu - personāla vadības struktūru un ietekmi, savukārt otro zinātnisko rakstu veidoju kopā ar mācībspēkiem, kas tika prezentēts arī konferencē. Brīvajā laikā darbojos arī Dobeles Vācu kultūras biedrībā kā valdes locekle."

Profesores Baibas Rivžas jubilejas stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistra un doktora darbu autorus. Šo stipendiju šoruden ieguva studiju programmas "Agrārā un reģionālā ekonomika" absolvente Ina Gudele, kura izstrādāja promocijas darbu "Elektroniskās komercijas izmantošanas faktoru analīze mazo un vidējo uzņēmumu sektorā Latvijā" un ieguva zinātņu doktora grādu ekonomikā un biznesa administrācijā.

Izstrādājot promocijas darbu, jaunā zinātniece ir piedalījusies trijās Valsts pētījuma programmās "ReCOVery-LV", kur bija atbildīga par uzņēmumu digitālās transformācijas iespējām mazo un vidējo uzņēmumu sektorā pētījuma sadaļu, kā arī "EKOSOC-LV" un "Interframe-LV". "Pēc promocijas darba aizstāvēšanas esmu ievēlēta par docenti Liepājas Universitātē, kur docēju divas bakalaura un maģistra studiju programmas. Paralēli es vadu arī SIA "Magnetic Professional" profesionālās tālākizglītības iestādi "Mācību centrs MP". Pēc promocijas darba aizstāvēšanas esmu ne tikai sagatavojusi, bet arī publicējusi vēl piecus zinātniskos rakstus, kā arī uzstājusies vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs. Tāpat esmu pilnveidojusi savas zināšanas un prasmes vairākās pieaugušo tālākizglītības mācību programmās," par sevi stāsta stipendijas ieguvēja.

SIA "Meža birža" stipendija dibināta ar mērķi finansiāli atbalstīt LBTU pilna laika studējošo, lai veicinātu meža nozares prestižu un studentu interesi par mežsaimniecības nozares izaicinājumiem, kā arī aktuālajām norisēm. Šo stipendiju saņēma divas studentes no Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) – profesionālā bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" 3. kursa studente Evelīna Afanasjeva un akadēmiskā bakalaura studiju programma "Mežzinātne" 2. kursa studente Patrīcija Junkere.

Evelīna šobrīd atrodas Erasmus+ apmaiņas programmā, kur savas zināšanas papildina Soloniku Aristoteļa universitātē Grieķijā. Par nozari viņa atklāj: "Meža nozarē jau darbojos vairākus gadus, tāpēc esmu klātesoša šīs nozares mainībai un attīstībai. Iepriekš esmu piedalījusies arī vairākos semināros un pasākumos, kas cieši saistīti ar meža jomu – Meža dienas Tērvetē, Mežs ienāk Jelgavā, meža nozares izglītības pasākumā Sarkaņkalnā un citos. Esmu šīs nozares patriots, kas ir arī devis man iespēju par sevi pastāstīt raidījumā "Meža stāsti". Studējot universitātē, 1. kursā pabeidzu arī starptautiskā bakalaurāta programmu, kur noslēguma darbu izstrādāju par mežu kontrolētas dedzināšanas nepieciešamību, kas atzinīgi tika novērtēts."

Savukārt Paula ir no Kuldīgas novada, kura savu nākotni arī vēlas saistīt ar meža speciālista profesiju, ko parāda arī viņas izvēlētā studiju programma. "Interesi par dabu, mežu un tajā notiekošajiem procesiem veicināja mana vecmāmiņa, jo bērnības gadus pavadījām kopā. Kad pieaugu, tad kopā ar tēvu devāmies meža, līdz ar to sāku izprast notiekošo, sākot no meža stādīšanas līdz jaunaudžu kopšanai. Pirms četriem gadiem uzsāku iet dzinējmedībās Turlavas mednieku kolektīvā, pateicoties tam, vēlos arī nokārtot mednieku licenci paralēli mednieku kursiem LBTU. Šobrīd esmu studentu biedrības "Šalkone" aktīva biedre, kopā ar kursabiedriem esam ieguvuši vairās godalgas dažādās sporta sacensībās, kā arī esmu bijusi pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju. Sevi raksturoju kā godīgu, atsaucīgu, vispusīgu, centīgu un mērķtiecīgu jaunieti, kura vienmēr tiecas uz saviem mērķiem. Izdomas bagāta un radoša, taču ar nopietnu attieksmi pret darbu un pienākumiem," tā P. Junkere.

LBTU Senāta stipendija, kas tiek pasniegta izciliem studentiem studijās, pētnieciskajā darbā un ārpusstudiju aktivitātēs, 2023./2024. studiju gadā ieguva Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) akadēmiskā bakalaura studiju programma "Mežzinātne" 4. kursa students Lauris Ruško.

"Uzsākot studija LBTU Jelgavā, biju nobijies. Uzklausot līdzcilvēkus, kuri teica, ka studiju laiks ir neaizmirstams, sapratu, ka arī es gribu veidot savu studiju dzīvi interesantu. Jau no pirmajām nedēļām universitātē apmeklēju studentu biedrību "Šalkone" un iesaistījos ideju ģenerēšanā, atrodot draudzīgu un pretimnākošu studentu grupu. 2. kursa rudens semestrī ieņēmu sporta komitejas vadītāja amatu un pavasara semestrī sasniedzu visaugstāko amatu biedrībā – seniors jeb valdes priekšsēdētājs. Lai gan šis laiks bija saspringts, ieguvu pozitīvu pieredzi.  Pēc tam es turpināju darbu valdē kā mantzinis, bet šobrīd esmu aktīvs biedrs un iesaistos pasākumu organizēšanā, kā, piemēram, Azemitloga svētki. Tāpat piedalos savas fakultātes dažādās meža nozares aktivitātēs, kā arī esmu prezentējis savu pētījumu par garās nakts sistēmas nozīmi meža kokaudzētavās zinātniskajā konferencē "Studenti ceļā uz zinātni". Mans hobijs ir fotografēšana un video veidošana, ko pielietoju arī LBTU fakultāšu vajadzībām. Esmu aktīvs students, kuru aizrauj meža nozare un esmu gatavs pieņemt izaicinājumus, iegūt jaunas zināšanas un attīstīt sevi," uzsver stipendiāts.

Latvijas Agronomu biedrības stipendijai var pieteikties pamatstudijās studējošie, kuri ir uzrakstījuši pētniecisko darbu par vienu no biedrības izsludinātajām tēmām. Šogad to ieguva Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" 3. kursa studente Elīna Taujēna.

Elīna jau vairākus gadus kā vienu no sava brīvā laika nodarbēm ir izvēlējusies handbolu un piedalās arī universitātes rīkotajos sporta spēļu turnīros un pilašu treniņos, kas ļauj viņai izlauzties ārpus ierastā ikdienas skrējiena. "Esmu arī biedrs Latvijas Jauno zemnieku klubā, kas dod iespēju sastapt un iepazīt līdzīgi domājošus cilvēkus, kā arī saņemt noderīgus padomus no jaunajiem jomas speciālistiem. Brīvajā laikā aktīvi iesaistos ģimenes saimniecībā, kur nodarbojos ar kartupeļu šķirošanu un audzēšanu. Pateicoties iegūtajām praktiskajām iemaņām ģimenes saimniecībā, savu diplomdarbu izstrādāšu saistībā ar kartupeļu bojājošiem faktoriem un iespējām tos novērst, pētot maijvaboļu un spradžu kāpuru ierobežošanu ar nematodēm," stāsta E. Taujēna.

Vagneru ģimenes stipendija paredzēta studentiem ar labām sekmēm un aktīvu iesaisti sociālajā darbā. Šogad par šīs stipendijas laureāti kļuva Veterinārmedicīnas fakultātes otrā cikla (2. līmeņa) profesionālā studiju programmas "Veterinārmedicīna" 2. kursa studente Alise Eksta.

Alise savu darbību zinātnes un medicīnas jomā uzsāka jau 12. klases noslēgumā, kur ar savu zinātniski pētniecisko darbu valstī ieguva 3. vietu. Par turpmākajiem sasniegumiem stāsta stipendiāte: "Universitātē aktīvi piedalos visos sporta, kultūras pasākumos un semināros – "LBTU&Chill", "Izrāviens", savukārt pasākumā "LBTU Gada balva" tiku nominēta "Gada pirmkursnieks". Ar interesi līdzdarbojos fakultātes pašpārvaldē, rīkoju sporta pasākumus - sporta spēles un lāzertaga turnīrus, kas ieguvuši manāmu popularitāti un apvieno gan universitāti, gan mūsu fakultāti, gan ārvalstu un latviešu studējošos. Izveidoju universitātei treniņus basketbolā meitenēm (iepriekš tādi bija pieejami tikai puišiem), bet pati spēlēju arī LBTU volejbola izlasē. Pirmo semestri noslēdzu ar teicamām sekmēm un ieguvu arī valsts finansēto stipendiju. Jaunajā studiju gadā plānoju piedalīties LBTU rīkotajā volejbola turnīrā un pārstāvēt savu fakultāti Konventā."

Latvi Dan Agro stipendija dibināta, lai finansiāli atbalstītu LBTU studējošos, kuri ir aktīvi studijās, pētniecībā un sabiedriskajās aktivitātēs. Šo stipendiju saņēma divi studenti – Veterinārmedicīnas fakultātes otrā cikla (2. līmeņa) profesionālā studiju programmas "Veterinārmedicīna" 3. kursa studente Dinija Gabranova un Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" 2. kursa students Matīss Kristians Strazdiņš.

Dinija pirms studijām LBTU, apgūstot veterinārārsta asistenta profesiju, lielākoties bija saskārusies ar mazajiem dzīvniekiem, jo praktizējās veterinārajā klīnikā, bet vienmēr interesējusies arī par citām dzīvnieku sugām. Par sevi stipendiāte atklāj: "Sevi raksturoju kā mērķtiecīgu un sabiedrisku personību ar augstu atbildības sajūtu, kas savus pienākumus un uzticētos darbus cenšas izpildīt pēc iespējas labāk. Šovasar sāku strādāt SIA "Latvi Dan Agro", dzemdību kūtī un pašlaik arī turpinu, apvienojot darbu ar studiju procesu. Darbs cūkkopībā mani aizrauj un arī turpmāk plānoju strādāt šajā nozarē. Rakstot zinātniski pētnieciskos darbus, esmu izvēlējusies dažādas dzīvnieku sugas, taču tagad vēlos papildināt zināšanas tieši par cūkkopību, tādējādi arī nesot pienesumu sabiedrībai."

Savukārt Matīss šajā uzņēmumā vasaras sezonā bija strādājis kā laboranta palīgs. Viņš aktīvi iesaistās studiju procesā, lai sasniegtu savus akadēmiskos mērķus un ir apņēmības pilns turpināt savu izcilību arī nākotnē. Ir gatavs uzņemties iniciatīvu gan studiju procesā un aktivitātēs, gan ārpus tām.

Tāpat tika pasniegta SIA "Peri" stipendija un tās mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu talantīgiem, zinošiem un aktīviem Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) profesionālā bakalaura studiju programmas "Būvniecība" studējošiem. Par šīs stipendijas ieguvēju kļuva Viesturs Geršauskis no 2. kursa.

Viesturs ir apņēmīgs un cītīgs students, kuram prioritāte ir studijas: "Būvniecība ir nozare, kas mani saistījusi jau no bērnības. Studējot savā sapņu profesijā, esmu ieinteresēts apmeklēt nodarbības un klausīties lekcijas, it īpaši mani aizrauj ēku projektēšana, lai es pēc iespējas labāk spētu uzprojektēt savu projektu. Mani motivē izvirzītie mērķi dzīvē, ko pēc studiju absolvēšanas vēlos sasniegt."

Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes vārdiskā stipendija ir dibināta par godu ievērojamiem fakultātes mācībspēkiem un zinātnieku piemiņai par paveikto fakultātes izaugsmē. Šogad šī stipendija nonāca pie 4. kursa studentes Danielas Dresleres no akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".

Uzsākot studiju gaitas, Daniela aktīvi iesaistījās fakultātes un universitātes studējošo pašpārvalžu rīkotajos pasākumos, it sevišķi viņai tuvas ir tieši sporta sacensības. Viņa arī aktīvi iesaistās studiju procesā un seko līdzi inovācijām nozarē. Studiju programmas direktore Dace Kļava par Danielu saka tā: "Studiju laikā studente izrādīja interesi par jaunākām tendencēm pārtikas nozarē un izstrādāja kursa darbus vairākās pārtikas nozarēs, pievēršot uzmanību inovācijām un meklējot jaunus risinājumus produktu garšas dažādošanai. Danielas izvēle pētniecisko darbu tēmām ir mūsdienīga, aktuāla un nozīmīga – vietējās izcelsmes produkti un dabīgas izcelsmes pārtikas piedevu pielietošana. Ar lielu interesi un neatlaidību studiju laikā tiek iegūti rezultāti, zināšanas un prasmes, kas noder turpmākajam studiju darbam, pētnieciskajā darbā un dalībai studentu zinātniskajā konferencē."

LBTU Attīstības fonds ir nodibinājums, kas īsteno stipendiju programmas studējošajiem, mācībspēkiem un izciliem zinātniekiem par saziedotajiem līdzekļiem un to dibinājis LBTU Senāts.  Līdzekļus stipendiju programmām fonds iegūst no fizisku personu, uzņēmumu ziedojumiem vai universitātei novēlētiem mantojumu fondiem. Par iespējām kļūt par fonda mecenātu lūgums sazināties ar Attīstības fonda vadību. Vairāk informācijas: https://www.lbtu.lv/lv/attistibas-fonds.

Pievienots 19/10/2023