Pārlekt uz galveno saturu

Jūnijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē sveic absolventus

Attēla autors: No LLU arhīva

Jūnijs ir izlaidumu mēnesis, kad Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) studējošie, nokārtojuši eksāmenus un aizstāvējuši studiju noslēguma darbus, tiekas LBTU Aulā un saņem iegūto izglītību apliecinošus diplomus. Vasarā augstākās izglītības diplomus saņems ap 500 absolventu no piecām universitātes fakultātēm. Papildus tam, 15 absolventes saņems arī izcilības jeb "sarkanos" diplomus, kas pierāda studentu mērķtiecību, spējot uzrādīt īpaši augstus studiju rezultātus.

Kā pirmie vasaras izlaidumu sēriju 18. jūnijā plkst. 14.00 atklās Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) absolventi. Diplomus saņems akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ekonomika", profesionālā bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība", akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", akadēmiskā maģistra studiju programmas "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana" (uzņemšana 2024./2025. studiju gadam netiek īstenota), profesionālā maģistra studiju programmas "Cilvēkresursu vadība", akadēmiskā maģistra studiju programmas "Ekonomika", akadēmiskā maģistra studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", profesionālā maģistra studiju programmas "Projektu vadība" un profesionālā maģistra studiju programmas "Uzņēmējdarbības vadība" absolventi.

Sešas absolventes – Kristīne Aploka, Evita Pīleģe, Sanda Vanaga, Inga Ansone, Līga Daugaviete, Amanda Veršūne un Ksenija Furmanova – saņems izcilības diplomus.

19. jūnijā plkst. 14.00 sveiks Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) absolventus, kuri studējuši akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Datorvadība un datorzinātne", profesionālā bakalaura studiju programmā "Dizains un amatniecība", profesionālā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai", akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne", profesionālā bakalaura studiju programmā "Lietišķā enerģētika", profesionālā bakalaura studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana", kā arī akadēmiskā maģistra studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas" un akadēmiskā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne".

Arī šajā izlaidumā tiks pasniegti izcilības diplomi piecām absolventēm – Egijai Kļaviņai, Alisei Tomanei, Gabrielai Saulišai, Amandai Saleniecei un Alīnai Krūmiņai.

20. jūnijā plkst. 14.00 universitātes absolventu saimei pievienosies Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) jaunie nozares speciālisti. Diplomi nonāks pie profesionālā bakalaura studiju programmas "Būvniecība", īsā cikla (1. līmeņa) profesionālā studiju programmas "Būvniecība", profesionālā bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde", profesionālā bakalaura studiju programmas "Mežinženieris", akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Mežzinātne", profesionālā bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība", profesionālā bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība", akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ilgtspējīgā mežsaimniecība / Sustainable Forestry", kā arī pie akadēmiskā maģistra studiju programmas "Ģeoinformātika un tālizpēte", akadēmiskā maģistra studiju programmas "Koksnes materiāli un tehnoloģija", akadēmiskā maģistra studiju programmas "Mežzinātne" un akadēmiskā maģistra studiju programmas "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" absolventiem.

Savukārt 21. jūnijā plkst. 13.00 izlaidums būs Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) absolventiem, kuri studējuši profesionālā bakalaura studiju programmā "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība", profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecība", akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas", pirmā cikla (2. līmeņa) profesionālā studiju programmā "Pārtikas produktu tehnoloģija", akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Ilgtspējīgā lauksaimniecība / Sustainable Agriculture", kā arī akadēmiskā maģistra studiju programmā "Lauksaimniecība", akadēmiskā maģistra studiju programmā "Pārtikas zinātne", akadēmiskā maģistra studiju programmā "Uzturzinātne". "Uzturzinātne" absolventiem diplomi tiks pasniegti atsevišķi.

Svinīgajā izlaidumā izceltas tiks trīs absolventes - Madara Engelsone, Viktorija Todorova un Klinta Kārkliņa, kuras saņems izcilības diplomus. 

Izlaidumu sēriju 27. jūnijā plkst. 14.00 noslēgs Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) absolventi, kuri studējuši otrā cikla (2. līmeņa) profesionālā studiju programmā "Veterinārmedicīna".

LBTU Jelgavā izlaidumi norisinās divas reizes gadā, pēc katra studiju semestra, taču viskuplākie ir tieši vasaras izlaidumi, kad ir studiju gada noslēgums. Izlaidumi atšķiras ar katras fakultātes īpašajām tradīcijām, par kurām studējošos informē viņu fakultātē, un izlaidumos ierasti piedalās ne vien absolventi un universitātes mācībspēki, bet arī absolventu ģimenes un draugi, kuriem ir iespēja sveikt jaunos speciālistus svinīgā pasākuma laikā un baudīt tā norisi. Parasti svinīgā ceremonija ilgst no vienas līdz divarpus stundām, kurai seko fotografēšanās vēsturiskajā Jelgavas pils pagalmā.

Tradicionāli visu LBTU fakultāšu studenti, kuri ieguvuši bakalaura vai maģistra grādu, izlaidumos tērpjas mantijās un cepurēs, savukārt augstākā līmeņa studiju absolventi (maģistri) izmanto fakultātes krāsām atbilstošas šalles. Pirmā līmeņa studiju programmu absolventiem nav vienota akadēmiskā tērpa un viņi izmanto formālu, svinīgiem pasākumiem atbilstošu apģērbu.

Noderīga informācija izlaiduma viesiem:

Viesu ērtībām aiz Jelgavas pils pieejams plašs bezmaksas auto stāvlaukums. Vēršam uzmanību, ka Jelgavas valstspilsēta īsteno remontdarbus, kas paredz sakārtot degradētās teritorijas Pilssalas ielā. Viesiem jāņem vērā, ka remontdarbu laikā iespējami apgrūtinoši apstākļi pārvietojoties gar Jelgavas pili.

LBTU Aula, kurā norisinās visi izlaidumi, atrodas pils Dienvidu spārna 2. stāvā. Lai tajā nokļūtu, lūgums sekot norādēm pils pagalmā. Savukārt viesiem ar kustību traucējumiem ir pieejams lifts, kurš ir pieejams no pagalma (detalizētu atrašanās vietu norāda shēmas pie ēkas). Ar tā palīdzību iespējams nokļūt Aulas foajē, nospiežot 2. stāva pogu.

Absolventu sveikšana izlaiduma laikā tiek organizēta pa grupām, kad diplomi izsniegti vairākiem absolventiem. Izlaiduma viesi aicināti sveikt savus absolventus pēc izlaiduma vadītāja aicinājuma.

Lai gan LBTU Aulā ir vairāk nekā 400 sēdvietu, dažu fakultāšu izlaidumos, kuros ir vairāk nekā 100 absolventu, visiem viesiem nepietiek sēdvietu. Taču pirms Aulas ir plašs foajē, ko var izmantot atpūtai un uzgaidīšanai un kurā tiks nodrošināta izlaiduma atskaņošana. Īpaši noderīgi tas ir vecākiem ar maziem bērniem, kuriem izlaiduma norise ir par garu un gribas izkustēties.

Pievienots 18/06/2024